Mer raps än vete i Kanada

Den kanadensiska rapsodlingen har ökat kraftigt samtidigt som vetearealen har backat något i år. Resultatet blir att Kanada för första gången har en större rapsareal än veteareal

Den kanadensiska rapsodlingen har ökat kraftigt samtidigt som vetearealen har backat något i år. Resultatet blir att Kanada för första gången har en större rapsareal än veteareal.
Foto: Most photos/Elena Elisseeva

De kanadensiska lantbrukaren har enligt Statistics Canada sått 9,24 miljoner hektar med vårraps i år, vilket är 12 procent, eller 1 miljon hektar, mer än förra året och 200 000 hektar mer än prognosen i mars. Det är den största rapsarealen som registrerats sedan Kanada började föra statistik över sådden 1943.

Kanadas utgående lager av raps är på den lägsta nivån under de senaste fyra åren vilket har gett stöd till de kanadensiska rapspriserna och stimulerat till ökad sådd.

Minskad veteareal

Samtidigt som rapsarealen har ökat har arealen med vete minskat med tre procent till 9,11 miljoner hektar, vilket är den lägsta nivå sedan 2011. Bakom minskningen ligger en nedgång i den höstsådda vetearealen men framförallt en minskad areal med durumvete.

Kornarealen faller 10 procent till 2,34 miljoner hektar och havrearealen ökar 14 procent till 1,29 miljoner hektar.

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 14 juli 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste