Borgström om jordförvärvslag och MRSA

Det är MRSA och jordförvärvslagen var på tapeten när regeringen presenterade ett par uppdrag till myndigheter, kopplade till livsmedelsstrategin. 

Palle Borgström, ordförande LRF, är positiv till åtgärder kring MRSA och förespråkar självägande bönder. Foto: Katarina Johnsson

– Det är fritt från överraskningar, innehåller några små men ändock positiva förslag som till exempel att Sverige ska utveckla digitala tjänster som ska underlätta kontrollen av att MRSA-bakterier inte kommer in i landet via avelsimport, säger LRF:s ordförande Palle Borgström i ett pressmeddelande.

Djurskydd

I förslaget som kommer från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ligger också ett uppdrag till Jordbruksverket med syfte att öka produktivitet och konkurrenskraft.

– Det är också bra men innehållet i den kommande djurskyddspropositionen kommer att vara det som är avgörande för böndernas möjligheter att stärka konkurrenskraften och öka produktiviteten. 

Nej till aktiebolag

I anslutning till livsmedelsstrategin har även en översyn av jordförvärvslagen kommit upp. Palle anser inte att en översyn skapar förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet.

– Lönsamhet i långsiktigt hållbara företag i det gröna näringslivet skapas genom rättvisa konkurrensvillkor. Det skapar förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet. Översynen av jordförvärvslagen skapar inget av detta, säger Palle.

Han menar vidare att den mångfald i ägandet, med självägande bönder, som jordförvärvslagen sedan länge förespråkat, har varit bra för att skapa en levande landsbygd, långsiktighet och ansvarstagande. 

– Att till exempel aktiebolag fritt får möjlighet att förvärva mark, leder ofrånkomligt till ett strategiskifte, där självägande bönder över tid kommer att minska, säger Palle Borgström.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 14 juli 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste