Foder fortsätter sprida galna kosjukan

En ny rapport pekar på att det är gammalt kontaminerat foder som är den mest troliga orsaken till att galna kosjukan, BSE, fortsätter att infektera nötkreatur inom EU. 

En ny rapport från EFSA visar att det är foder som ligger bakom de BSE fall som fortfarande påträffas inom EU. Foto. Thinkstock

Mellan 2005 och 2015 testades 73 miljoner nötkreatur i Europa och endast 1 259 fall påträffades i elva länder. Av dessa var det 60 stycken som föddes efter det att EU introducerade ett förbud mot benmjöl i djurfoder 2001, skriver Farmers Weekly.

EU kommissionen har bett den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA att undersöka dessa fall och deras slutsats var just att kontaminerat foder ligger bakom. Antingen har den smittsamma substansen funnits i de lager som fodret hållits i eller så har kontaminerade ingredienser importerats till EU.

Forskarna tittade också på andra möjliga smittvägar men fann det svårt att dra andra slutsatser än att smittan kommit via benmjöl. Rapporten från EFSA ifrågasätter också att en del länder inte haft några BSE fall sedan förbudet 2001 och menar att det troligtvis beror på otillräckliga tester.

BSE

BSE eller ”Galna kosjukan” fann man först hos nötkreatur i Storbritannien 1986. Smittvägen för epidemin var genom att kött- och benmjöl, tillverkat av döda djur eller slaktbiprodukter användes som foder. Man gjorde även benmjöl av djur som dött i BSE och på så vis spred sig smittan. För att förhindra den är det sedan 2001 inom EU förbjudet att utfodra idisslare med kött- eller benmjöl. I Storbritannien har man slaktat 4,4 miljoner nötkreatur i kampen för att utrota sjukdomen, i Sverige har endast ett fall påträffats av atypisk BSE år 2006.

Källa: SVA

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 17 juli 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste