Ny teknik för koncentration av biogödsel

Genom patenterad teknik kan Ekobalans utvinna kväve och fosfor ur näringsrika restflöden som biogödsel. Resultatet blir två gödselmedel, en i pelletsform med organiskt material och en mineralgödseltyp. Kanske kan båda bli godkända för ekologisk odling.  

Ekobalans har hittat ett sätt att utvinna i stort sett allt kväve och fosfor ur näringsrika restflöden som biogödsel. Med deras metod koncentreras gödseln och restprodukten blir vatten som är så rent att man kan släppa ut det i naturen. Till vänster: Gödselpellets baserade på den fasta fasen från avvattningen.  Till höger: Rent fosfor och kväve utvunnet ur restvattnet från avvattningen. Foto: Katarina Johnsson 

Biogödsel är de rester som blir över vid biogasproduktion. Det är ett bra gödselmedel men det är väldigt utspätt med uppemot 96 procent vatten. Spridning och transport blir således ganska dyr och orsakar markpackning i fält.  

Det lundabaserade företaget Ekobalans har uppfunnit en teknik för att extrahera och koncentrera allt kväve och fosfor som finns i biogödseln. Det sker i två steg.

Ny teknik

Gunnar tror mycket på den pelleterade gödseln som både innehåller näringsämnen och mull. Foto: Katarina Johnsson

I första steget avvattnas biogödseln, man får en fast form och en flytande form. Detta steget har man haft teknik för att klara av under en längre tid och det är inte Ekobalans som ligger bakom den i sig. Men de har knäckt frågan gällande hur man ska ta tillvara på all den näring som finns i restvattnet.

– 75 procent av kvävet finns kvar i den våta fasen, det så kallade rejektet. Ur detta rejekt kan vi nu utvinna både kväve och fosfor med hjälp av patenterad teknik, berättar Gunnar Thelin, grundare och affärsutvecklare.  

Företaget har alltså tagit fram två processer, en för att utvinna kväve och en för att utvinna fosfor.  När all näring är utvunnen återstår bara renat vatten som kan släppas ut igen.

Istället för 40 ton biogödsel per hektar kan man sprida 1,5 ton koncentrerad gödsel med samma näring.

Två sorters gödsel

Ekobalans ställde ut på Borgeby Fältdagar och enligt utställarna var intresset stort från många lantbrukare. Från vänster: Peter Csirmaz, vd, Gunnar Thelin, grundare och affärsutvecklare, Inger Valeur, processutveckling. Foto: Katarina Johnsson

Från den uppdelade biogödseln får man två gödselprodukter. Dels de rena näringsämnena som utvinns ur den våta fasen. Gödseln kan närmast liknas vid mineralgödsel. Samt pellets som görs av den fasta delen av biogödseln som sedan blandas upp med rena näringsämnen från den våta fasen.

Den pelleterade gödseln är enligt Gunnar mer komplett i och med att den både innehåller mull och näring, han tror att det kommer att bli allt mer aktuellt i framtiden.

I dagsläget finns inte gödseln till försäljning utan Ekobalans säljer tekniken att förädla näringsrika restflöden. För att hålla igång en egen anläggning på gården behöver man ha minst 15 000 ton biogödsel om året. Annars riktar sig företaget mot livsmedelsanläggningar och andra typer av verksamheter med biogas eller reningsanläggningar.

Nytt avtal

Ekobalans har tecknat avtal med OX2 i Helsingborg om ett pilotprojekt som ska drivas under hösten 2017 för att ta fram koncentrerad biogödsel. Detta ska generera underlag för investering i en fullskalig förädlingsanläggning.

– Vi levererar tekniken till kund och vem som sedan säljer gödseln finns det olika upplägg för. Kunden, biogasproducenten eller livsmedelsindustrin har inte tekniken men vi kan leverera den samt utbilda i hur man hanterar den och hur man kommer till marknaden med produkten, säger Gunnar.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 25 juli 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste