Skånsk sötpotatis

Just nu pågår ett projekt kring odling med sötpotatis i Sverige där bland annat SLU Alnarp, HIR Skåne och Sydgrönt är med i.

 Emanuel Elgerud, från SLU Alnarp och Oskar Hansson från HIR Skåne deltar i projektet med sötpotatis i Skåne.  Foto: Carolina Wahlberg

Det är ett samarbetsprojekt som involverar aktörer som ska täcka in hela kedjan. Projektet har fått pengar från EIP, Europeiska Innovationspartnerskapet. Syftet med projektet är att undersöka hur nya grödor som sötpotatis kan introduceras på marknaden.

Projektet drog i gång i år och ska pågå i tre år. Sötpotatisen är inte alls släkt med potatisen, vilket är en styrka. Den kräver minimala insatser, i och med att den inte heller har några kända fiender här.

Sötpotatisen växer inte heller på samma sätt, utan den läggs på groning så att den får skott, sedan kan man antingen skära av de sticklingarna och sätta direkt i jorden, vilket man gör utomlands.

Enligt Oskar Hansson är utmaningen att få rätt kvalité och form på sötpotatisen. Foto: Carolina Wahlberg

– Eller så tar man sticklingarna och sätter de i en plugg för att rota dem och sedan planterar man pluggen. Då får man klart ett försprång utvecklingsmässigt i våra kallare breddgrader, säger Oskar Hansson, rådgivare på HIR Skåne.

Men utmaningen är att få till rätt form på sötpotatisen.

– Om plantorna växer för länge i pluggen kan rötterna krulla sig och fram växer krokiga grödor. Därför får de max växa en vecka i pluggen innan de planteras i jorden.

I år ska man i projektet undersöka om det är nödvändigt att plantera i plugg eller om det går att ta en stickling och sätta direkt i marken. Vilket gör att den då kan utveckla rötterna bättre.

Sötpotatisen ska odlas i plastlist och täckt med fiberduk, så enligt Oskar borde det bli tillräckligt varmt.

Sydgrönt är en av de som ingår i projektgruppen och en av deras odlare har odlingarna på sin mark. I år har 80 000 plantor satts, vilket är 1,5 hektar.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 augusti 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste