En tredjedel av mjölken från robot

Av all producerad mjölk i Norden kommer en tredjedel från kor som mjölkats i robot. Danmark har flest robotar sett till antal, men Norge har den högsta andelen AMS-besättningar. 

En tredjedel av mjölk som produceras i Norden kommer från kor som mjölkats i robot. Foto: Carolina Wahlberg 

Vid årsskiftet fanns det 23 377 mjölkproducenter i Norden. Under 2016 producerade de nordiska länderna tillsammans 12,3 miljarder kilo mjölk, varav 3,8 miljarder kilo kom från kor som mjölkats i robot, skriver tidningen Bedre gardsdrift.

Norge i topp

Norge har flest AMS-besättningar i Norden. I början av året fanns det 1 813 mjölkrobotar i 1 726 norska besättningar. Nu mjölkas 40 procent av alla norska kor i ett automatiskt system. Men sett till flest antal robotar ligger Danmark fortfarande i topp med 2 153 stycken.

I Norden finns i genomsnitt 1,6 robotar per besättning. I Norge är den siffran lite lägre med 1,1 robot per besättning och i Danmark är det nästan dubbelt så många som genomsnittet, 2,9 robotar per besättning.

Var femte ladugård

Vid årsskiftet fanns det totalt 7 447 mjölkrobotar i Norden. Bland korna i de nordiska länderna mjölkas 29 procent med robot och i genomsnitt står det en robot i var femte ladugård. Sett till all producerad mjölk så kommer ungefär en tredjedel från kor som mjölkats i robot, visar statistik från nätverketet för nordiska mejerier, NMSM. 

Amanda Andersson
Amanda Andersson
E-post: amanda@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 augusti 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste