ASF avancerar genom Europa

Under sommaren har den fruktade virussjukdomen afrikansk svinpest (ASF) spridits till två nya länder i Europa och Jordbruksverket uppmanar till stor försiktighet. 

ASF skuller vara förödande för den svenska grisnäringen. Foto: Mostphotos

I slutet av juni påträffades ett dött vildsvin i Tjeckien och snart bekräftades det att dödsorsaken var ASF. Vildsvinet blev det första ASF-fallet för Tjeckien och hur smittan spridits dit är ännu ett mysterium. Enligt Pig Progress menar dock flera experter att människors vårdslösa uppförande gällande smittskydd är en vanlig källa som är trolig in det här fallet, då det är 400 kilometer till närmsta tidigare kända fall.

I månadsskiftet juli-augusti kom nästa ASF-larm, denna gång från Rumänien, på en gård med bakgårdsgrisar nära gränsen till Ungern och Ukraina. Enligt Pig 333 hittades en gris död medan tre avlivades.

Sedan tidigare har det bekräftats fall av ASF i Estland Lettland, Litauen, Polen, Vitryssland, Azerbajdzjan, Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Moldavien.

Förödande

Ett fall av ASF i Sverige skulle vara katastrofalt för den svenska grisbranschen och från bland annat Jordbruksverkets håll uppmanar man till yttersta försiktighet.

– Smittan kryper allt närmre Sveriges gränser. Därför är det viktigt att alla som rört sig i områden med svinpest är noggranna med vad de för med sig tillbaka. I värsta fall kan en korvmacka slängd utmed motorvägen bli vårt fall, säger Maria Cedersmyg på enheten för idisslare och gris.

Håll ASF utanför Sveriges gränser

  • Ta inte med kött eller köttprodukter av gris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
  • Mata inte grisar med matavfall.
  • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Lägg inte matavfall innehållande kött eller köttprodukter från gris eller vildsvin i öppna komposter.
  • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.
  • Använd gårdens egna skyddskläder vid djurkontakt i Sverige.
  • Om du har jagat i ett land där svinpest förekommer: gör rent din jaktutrustning, dina jaktkläder och stövlar innan du använder dem i Sverige. Om du haft din jakthund med bör du tvätta pälsen på den innan du åker hem. Tänk på att kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittorisk.
  • Anmäl omedelbart misstanke om svinpest hos grisar till veterinär.
  • Anmäl ökad dödlighet bland vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Källa: Jordbruksverket

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 augusti 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste