Se upp med sniglar i höstsådden

Sommarens regniga väder ställer till det med sniglar. Enligt växtskyddscentralen i Alnarp finns det mycket stor risk för skador på nysådd höstraps och höstsäd. Deras tips, ut och kolla fälten!

Växtskyddscentralen i Alnarp uppmanar alla att kontrollera sina fält efter sniglar innan höstsådd. Foto: Eva Mellqvist

I sommar har singlar setts i en betydligt större omfattning än vanligt. Då sommarens fuktiga väder har varit positivt för snigelns förökning. Därför är det nu extra viktigt att kontrollera förekomsten på fälten där höstsådden planeras.  

I och med att sniglar är känsliga för uttorkning gillar de grödor som erbjuder fuktiga miljöer som vallgrödor, ärtor, åkerbönor och höstoljeväxter extra mycket.

Om sniglarna kommer till och angriper höstrapsen innan uppkomst eller på små plantor kan det ge omfattande skador och förstöra grödans uppkomst.

Eftersom plantornas tillväxtpunkt äts upp, redan innan uppkomsten, så ser man inte angreppen förrän det är för sent. Därför är det viktigt att kontrollera fälten innan sådd och fram tills rapsen fått ett par tre örtblad.

Äter kärnan

När det gäller höstsäd är de vanligaste skadorna att kärnorna äts upp av sniglarna. Vilket resulterar i sämre uppkomst. Gnagskador och slemspår syns på uppkomna plantor. Efter att plantan fått två blad är angrepp inte lika allvarligt.

I och med att sniglarna bor och lägger ägg grunt i marken är all typ av jordbearbetning bra för att bli av med dem. Enligt engelska studier fanns det färre sniglar i plöjda än oplöjda fält. Plöjning reducerade antalet med 75 procent.

Förebygande och kem

En slutsats här var att det inte går att lita helt och fult på kem, utan man måste jobba förebyggande med biologiska åtgärden som återpackning och vältning efter sådd hjälpte till att ta bort hålrummen i markytan där sniglar annars kan ta skydd.

Växtskyddcentralen rekomenderar att du börjar med att kontrollera stubben efter skörd. Finns det en förfrukt, kolla i den. Tipset är att använda snigelfällor, som du placerar ut på marken cirka en vecka till tio dagar före jordbearbetning alternativt skörd.

Varierad förekomst

Fällorna sätts ut på kvällen och som lockbete använd krossad spannmål, müsli eller torkad frukt. Kontrollera fällorna tidigt nästa morgon. Avräkna fällorna två till tre gånger och efter varje avräkning flyttar du fällan några meter.

Om det förekommer sniglar bekämpa enligt bekämpningströsklen nedan, direkt efter rapssådden. Dock är det viktigt att tänka på att förekomsten av sniglar kan skilja sig mycket åt över fälten.

Fakta: Bekämpningströskel

Höstraps: En snigel per fälla och dag i förfrukten. Om man missat detta kan samma tröskelvärde användas i det nysådda fältet.

Höstsäd: Tröskelvärde saknas, men ett riktvärde kan vara 4 sniglar per fälla och dag, vilket används i England. Det är en fördel att även här placera fällorna i förfrukten. 

Preparat och dos
Sluxx HP 4-7 kg/ha. 
Ferrex (ny produkt hos Svenska Foder) 5 kg/ha rek dos.

Båda produkterna innehåller järn(III)fosfat som aktiv substans.

Det är viktigt att preparatet inte myllas utan förblir på markytan. 
Vid stor förekomst av sniglar kan upprepad behandling vara aktuell.

Källa: Jordbruksverket, Växtskyddcentralen Alnarp

Fakta: Sniglar

Leta efter sniglar under stenar och jordklumpar.

Oregelbundna gnagskador på gröda och slemspår är tecken på aktivitet.

Åkersnigeln är bara några millimeter som nykläckt, men blir fem centimeter som fullväxt. Äggen är två millimeter och glasklara och läggs i en hög.

Mördarsnigeln förekommer också, men oftast i fältkanten.  

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 10 augusti 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste