”Du som förare blir en SAS-pilot”

John Deere har presenterat en ny serie tröskor, S700. Nya sensorer och uppdaterad mjukvara har resulterat i en smart tröska som är så nära självkörande vi kommer i dagsläget.  

– Du som förare blir en SAS-pilot som övervakar tröskningen, säger Håkan Westersson, försäljningschef för John Deere Sverige. 

– Vi kallar den för den första helautomatiserad tröskan, säger Håkan Westersson, försäljningschef för John Deere Sverige.

Det är en bra beskrivning för John Deeres nya S700-serie som kommer  i modellerna, S760, S770, S780 och S790.  I grund och botten är det en version av den tidigare S600-serien, men med stort fokus på nya mjukvaruuppdateringar. När du har lärt tröskan hur resultatet ska se ut så sköter den sig själv och gör de inställningar som krävs för att uppnå det önskade resultatet.

Ett steg längre

Håkan Westersson, försäljningschef för John Deere Sverige. Foto: John Deere Sverige 

Bakom den nya smarta tröskan finns systemet Interactive Combine Adjustment, ICA. På S600-serien fanns föregångaren ICA1, då valde du vad tröskan skulle utföra utifrån de rekommendationerna som tröskan föreslog. Men på S700-serien har John Deere tagit det ytterligare ett steg längre och det har resulterat i ICA2. Dels har systemet många fler sensorer plus att tröskan nu gör allt automatiskt utan att ge dig rekommendationer.

– Man kan säga att det är en inställningssupport som nu blivit helautomatisk.

Nya funktioner  

En ny funktion som underlättar tröskningen är de vågceller som sitter i spannmålstanken. Syftet är att slippa kalibrera spannmålstanken när du byter gröda, nu vägs grödan i tanken och du behöver inte åka iväg för att väga ett lass.

Den ny funktion med vågceller i spannmålstanken gör att du inte behöva kalibrera vid byte av gröda. Foto: John Deere

En annan ny funktion är att tröskan genom en kamera kan identifiera sönderslagna kärnor och om andelen blir för hög åtgärda det genom att till exempel ändra inställningen för slagskon.

– Träffsäkerheten för identifieringen är så pass säker att du helt kan förlita dig på det. Man säger att systemet är bättre än det mänskliga ögat.

Bättre för rapsen

Ytterligare än ny funktion är kameran som med hög träffsäkerhet identifiera sönderslagna spannmålskärnor. Foto: John Deere

Tillsammans med tröskorna lanseras också den nya 700PF-serien med skärbord, med skärbredder från 6,7 till 9,1 meter. Inmatningsskruvarna kommer få en diameter på 760 millimeter och syftet är att få en hög kapacitet vid stora volymer.

Dukbordet 700D har fått sig en uppdatering för att underlätta vid tröskning av hög raps.

– Från början var skärbordet framtaget för spannmål, men det har anpassats för att även kunna tröska andra grödor, säger Håkan och fortsätter:

– Uppdateringarna som nu gjorts är för att få bättre kapacitet, jämnare flöde och minskat spill.

Oerfaren förare

Alla automatiserade funktioner ställer lägre krav på förarens tidigare erfarenhet. Skulle föraren behöva hjälp med en inställning så kan du koppla upp dig mot displayen från en mobiltelefon eller dator.

– I princip kan du ta en säsongsanställd förare som inte har så mycket erfarenhet av tröskor och han kan med det här systemet prestera lika bra som den bästa föraren.

Maximal kapacitet

Sett till kapacitet beräknas S700-serien har en kapacitet på fem till tio procent mer än föregångaren S600-serien.

– Vi ser en märkbar kapacitetshöjning eftersom det automatiska systemet gör att tröskan kan utnyttjas till fullo. Den går hela, hela tiden på maximal kapacitet och prestanda.

Kapaciteten är viktig, men även kvaliteten på grödan som kommer ut ur maskinen.

– Det har varit svårt att mäta kvaliteten. Men i och med det nya systemet som bevakar kärnkvalitet, spill och så vidare, har du nu också en högre kvalitet på det som kommer ur maskinen.

Handkontrollen som även finns i de större traktorerna från 6R-serien har också fått flytta in i tröskorna. Kontrollen har sju justerbara snabbvalsknappar för användbara funktioner. 
– Vi vill att man ska ha en igenkänningsfaktor som förare. Även om föraren kommer från en traktor och sätter sig i en tröska så känner han igen körspaken och vet hur man använder den, säger Håkan Westersson. Foto: John Deere

Minskade driftskostnader

Att tröskan presterar på maximal kapacitet innebär att du behöver mindre tid att avverka din areal och det betyder färre timmar i tröskan.

– I förlängningen innebär det att du kör mer bränsleeffektivt. När tröskan går färre timmar blir slitaget mindre och samtidigt blir service- och underhållskostnader lägre.

Den nya tröskan är tänkt till de större gårdarna och Håkan upplever ett stort intresserade för den nya tekniken. 

– Tekniken intresserar verkligen de som vill ligga i framkant på det området och jag tror att det gör att vi kommer vinna fler marknadsandelar framöver. 

Den nya S700-serien finns tillgänglig på den svenska marknaden till säsongen 2018.

Amanda Andersson
Amanda Andersson
E-post: amanda@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 10 augusti 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste