Hon är ny ordförande i LRF Mjölkdelegation

Marita Wolf från Östergötland, mjölkbonde och känd som ordförande i Växa Sverige, efterträder Palle Borgström som numera är förbundsordförande för LRF. 

Marita Wolf är ny ordförande i LRF Mjölkdelegationen. Foto: Johanna Nori

– Vår viktigaste uppgift blir att öka konkurrenskraften och skapa långsiktig lönsamhet för svensk mjölkproduktion, säger Marita Wolf, i ett pressmeddelande.

Hon driver själv mjölkföretag på gården Hägerstad Lönebostället i Rimforsa, Östergötland. Marita har varit vice ordförande i LRF Mjölkdelegationen sedan den startade 2013. Innan dess var hon styrelseledamot i Svensk Mjölk i tio år. I dag är hon även ordförande för Växa Sverige, Sveriges största husdjursförening.

En stor del av Maritas nya arbetsuppgifter blir att jobba för att övertyga politiker och andra beslutsfattare att jobba för att stärka mjölkproducenternas konkurrenskraft.

– Politikerna ska känna tilltro till oss mjölkbönder som företagare och byggare av svensk tillväxt. För att det ska bli verklighet behöver vi få enklare regler och bättre villkor.

I Maritas förra roll som vice ordförande har Lennart Nilsson, medlem i LRF:s förbundsstyrelse och lantbrukare i Halland, valts.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 10 augusti 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste