Newcastlesjuka på gård i Kalmar

En gård i Kalmar län har fått in den smittsamma sjukdomen i en besättning med 4 000 fjäderfä. Samtliga fjäderfän kommer att avlivas och gården saneras. 

En gård i Kalmartrakten har fått in newcastlesjukan i sin besättning med 4 000 fjäderfä. Dessa kommer nu att avlivas och gården saneras. Foto: Carolina Wahlberg

Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Den smittade gården har tillträdesförbud och inte djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till anläggningen. Myndigheten har även inlett en undersökning för att reda ut var smittan kommit ifrån.

– Vi uppmanar fjäderfäägare, särskilt i området, att vara vaksamma på symtom. Det enda symtom som setts i besättningen är en kraftig nedgång i äggproduktion liksom ökat antal skinnägg, men andra fåglar kan ha en annan sjukdomsbild, säger veterinär Gunilla Hallgren på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i ett pressmeddelande.

Jordbruksverket har även beslutat att införa ett skyddsområde med en radie på tre kilometer och ett övervakningsområde med radie tio kilometer. I skyddsområdet gäller följande:

 • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
 • Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
 • Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
 • Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd flytta använt strö eller fågelgödsel.

Inom övervakningsområdet gäller förbud mot transporter och utställningar, man kan dock söka dispens för vissa transporter inom området hos länsstyrelsen.

Om man misstänker att man har sjukdomen i sin besättning måste man kontakta veterinär. Newcastlejukan är nämligen anmälningspliktig. Veterinären ska i sin tur kontakta länsveterinären och Jordbruksverket.

Jordbruksverket nämner följande symtom som kan uppträda i olika grad:

 • Nedsatt allmäntillstånd.
 • Sänkt äggproduktion och skinnägg.
 • Ökad dödlighet (upp till 100 procent).
 • Hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet).
 • Andningssvårigheter med eller utan hosta.
 • Diarré.

Infektionen sprids främst via direktkontakt mellan fåglarna, en även via redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 17 augusti 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste