Kraftig nedgång för EU:s export av griskött till Kina

EU:s export av griskött till Kina har fallit under första halvan av årets. Fallet är stå stort att det sänker hela EU:s exportvolymer.

EU:s export av griskött till Kina har minskat. Foto: Thinkstock

Avmattningen för exporten av griskött från EU till Kina börjar nu sätta tydliga spår i handelsstatistiken. Under perioden januari-juni har EU:s export av griskött till Kina enligt statistik från EU minskat med 25,1 procent jämfört med samma period 2016. Det innebär att EU hittills i år har exporterat 583 250 ton till Kina och att landet nu tar emot 37 procent av den europeiska exporten.

Andra stora exportmarknader har ökat sin import av euroepiskt griskött, exporten till Japan ökade med 12 procent till 176 000 ton och Sydkorea med 32 procent till 122 800 ton.

Minskning av exporten

Totalt minskade EU:s export av griskött med 6,3 procent under årets sex första månader till 1,59 miljoner ton. Bakom minskningen ligger ett minskat utbud i EU med högre europeiska grispriser som följd, samt en ökad konkurrens från Brasilien, USA och Kanada på framförallt den kinesiska marknaden. 

Kina har minskat sin totala import av griskött med 13,1 procent, men EU, främst Danmark och Tyskland, har tappat marknadsandelar till Kanada och Brasilien och därigenom förlorat större volymer. Spanien som är den största enskilda exportören av griskött till Kina har i stort sett oförändrade volymer.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Att ha foten kvar i myllan

Att lantbruket är en bransch som skiljer sig ganska mycket från de flesta andra tror jag vi kan vara ganska överens om. Lantbruket har egna krav och en egen ekonomisk situation. Faktum är att vi producerar något så viktigt som livsmedel men det som märks mest i den dagliga driften är kanske det att vädret sätter schemat och arbetets upplägg för dagen. Detta ställer vissa särkrav, krav på stresstålighet och management men framförallt att man som arbets­ledare och arbetstagare är flexibel i tanken och kan ändra sin planering när vädret slår om. 

Kommentera