Positiva tongångar om kameraövervakning på slakterier

Regeringen i Storbritannien föreslår obligatorisk kameraövervakning på slakterier i England. Syftet är att garantera för konsumenter att djurvälfärden upprätthålls. Bo Algers är positiv till förslaget och ser att det även skulle fylla sin funktion på svenska slakterier.

Storbritanniens regering har presenterat ett förslag om att införa obligatorisk kameraövervakning på slakterier i England. Kameror ska finnas i alla utrymmen där levande djur hålls och veterinärer ska få fri tillgång till materialet. Foto: Carolina Wahlberg 

Storbritanniens regering meddelade för några veckor sedan planer på att inför obligatorisk kameraövervakning på slakterier i England. Beslutet är en del av regeringens plan på att försäkra konsumenter om att djurvälfärden upprätthålls även efter Brexit, enligt iNews.

– När vi nu förbereder oss för att lämna EU kommer dessa åtgärder ytterligare visa för konsumenterna runt om i världen att vår mat produceras enligt högsta standard, säger Michael Gove, statssekreterare för miljö-, mat- och landsbygdsfrågor, skriver iNews.

Bo Algers är veterinär och professor emeritus vid SLU och ställer sig positiv till kameraövervakning på slakterier. Foto: SLU

Positiva veterinärer

Förslaget säger att kameror ska finnas i alla utrymmen där levande djur hålls på slakterierna. Veterinärer kommer att få obegränsad tillgång till materialet. Det brittiska veterinärförbundet är positiva till förslaget.

– Beslutet är ett viktigt verktyg för att främja en medkänslighetskultur som kan bidra till att främja djurvälfärd och vi är särskilt glada över att officiella veterinärer får obegränsad tillgång till materialet, säger Gudrun Ravetz, ordförande för förbundet, skriver iNews.

Garanti för konsumenter

Bo Algers är veterinär och professor emeritus i husdjurshygien vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Han ställer sig positiv till kameraövervakning på slakterier för att säkerställa att det som sker är i enighet med konsumenters tilltro.

– Det man gör på slakterier måste vara någonting som är i överensstämmelse med det medborgarna tycker är okej. Eftersom det ibland diskuteras och det finns olika uppfattning i frågan, är det bra att ha en dokumentation. Då kan man, inte bara i stunden, utan även i efterhand bedöma om det som skett är i linje med det som medborgare tycker bör ske på ett slakteri, säger han till Jordbruksaktuellt.

Även för Sverige

Bo Algers är öppen för att även införa kameraövervakning på svenska slakterier.

– Jag tycker absolut, att vi av samma skäl, ska införa det i Sverige. Det tycker jag absolut, säger han och fortsätter:

– Det skulle även underlätta för Livsmedelsverkets personal som ska göra sina bedömningar att ha den typen av dokumentation.

Att det från många håll i samhället finns ett motstånd mot övervakning upplever Bo Algers som förlegat.

– Det finns många som tycker att det här med övervakning tillhör Sovjetunionen. I dessa tider har vi lärt oss att övervakning finns överallt, även Facebook ser dig. De argumenten är borta sedan länge.

Kameraövervakning är inte obligatoriskt i Wales, Skottland eller på Nordirland och det finns inte heller några planer på att ändra detta i dagsläget.

Amanda Andersson
Amanda Andersson
E-post: amanda@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Vad får man tjäna pengar på och inte?

En sak som mer och mer har slagit mig och som gör mig uppriktigt konfunderad och bekymrad, är att det inom de gröna näringarna finns någon slags inofficiell men ändå jättetydlig åsiktskorridor, gällande vad som är ”okej” att tjäna pengar på och vad som är en ”riktig” lant- och/eller skogsbrukare. Personer som brukar sin mark på lite alternativa sätt blir ofta ifrågasatta, inte tagna på allvar och beskylls ibland för att bara hålla på med en ”hobby”. 

Kommentera