Ny smitta ska undersökas

Mycoplasma bovis är en relativ ny smitta, som under den senaste tiden hittats i bland annat besättningar som köper in kalvar. Nu ska kunskaperna om sjukdomen öka genom ett nytt forskningsprojekt.

Det finns en känsla av att Mycoplasma bovis ökar i Sverige hos främst kalvar och ungdjur. Nu ska Växa Sverige och Gård & Djurhälsan undersöka hur utrett det är och samtidigt öka kunskapen om bakterien. Foto: Carolina Wahlberg

Det är Växa Sverige som tillsammans med Gård & Djurhälsan fått pengar från Svenska Köttföretagen till ett nytt forskningsprojekt som ska pågå i tre år, med start i år.

Ökad förekomst

Här i landet är smittan ännu inte så utbredd om man jämför med Danmark, och det är för att det ska förbli så som projektet kom till.

Genom projektet ska man undersöka hur förekomsten av smittan ser ut i kalvsäljande besättningar i landet. Projektet syftar också att samla den kunskap som finns om sjukdomen, samt ta fram riktlinjer kring hur man kan mota och hantera en eventuell smitta.

– Känslan hos kliniskt verksamma veterinärer är att smittan blir allt vanligare och att fler typer av besättningar har drabbats de senare åren, säger Åsa Lundberg, veterinär på Växa Sverige, i ett pressmeddelande.

2011 var första gången som Mycoplasma bovis hittades i Sverige. Första fallen var i en mjölkbesättning och i en kalvköpande besättning. Sedan dess har bakterierna även hittats i ungdjurs- och kalvbesättningar.

Besvärlig att behandla

Symtom av smittan är bland annat svårbehandlad lunginflammation, öroninflammation och ledinflammation hos ungdjur och kalvar. Juverinflammation hos mjölkkor är också en möjlig konsekvens.

Då vanligt penicillin inte fungerar mot bakterien behövs bredspektrumantibiotika. Och ett ökat användande av detta ökar risk för resistensutveckling.

– Tyvärr fungerar inte alltid behandlingen med risk för kronisk infektion. Det är mycket viktigt att minska smittspridningen mellan svenska nötbesättningar. Det är också viktigt att veta hur man hanterar smittan när den kommer in i en besättning. Eftersom smittan är relativt ny och relativt ovanlig i Sverige, saknas kunskap och praktisk erfarenhet av att arbeta med denna infektion, säger Åsa.

Förra året genomfördes en nationell screening för att leta efter Mycoplasma. Även om bara tio av 3 899 gårdar hade smittan finns det en misstanke om att smittan finns hos fler gårdar än vad resultatet visade.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste