Bucht – ”Vi måste få bort klyftorna”

Den 20 september ska regeringen lägga fram sin budget för 2018. Men redan nu redogörs det för kommande satsningar. I torsdags offentliggjordes att 1,2 miljarder kronor ska satsas på landsbygden. 

– Det är en mycket kraftig satsning på svensk landsbygd och inte minst de gröna näringarna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, om regeringens satsning på 1,2 miljarder inför 2018. Foto: Carolina Wahlberg

– Om man ser på landsbygden så har den försakats under en lång tid av olika regeringar. Men nu är det slut på det, vi måste få bort klyftorna och vi måste ta till vara på all potential som finns i hela landet. Därför gör vi den här kraftfulla landsbygdsatsningen, säger Sven-Erik Bucht till Jordbruksaktuellt.

Några särskilda satsningar som berör jord – och skogsbruk som Sven-Erik Bucht vill lyfta är till exempel ett ökat Norrlandsstöd med 100 miljoner.

–  Det är en mycket kraftfull markering att vi tror på och vill skapa förutsättningar för att öka livsmedelsproduktionen i Norrland. Under min Sverigeresa har jag även rest runt i Norrland och jag har sett många jordbruksföretag som har lagt ner. Vi kan inte fortsätta så här. Vi har fantastiska möjligheter att producera mer livsmedel i Norrland också. Då måste vi ge den här extra stöttningen. För det är tuffare att bedriva jordbruk i Norrland än i övriga Sverige.

Växtförädling i toppklass

Det kommer även att satsas stort på växtförädling, genom ett kompetenscentrum som SLU ska styra upp.

– Vi går in med en kraftfull satsning för att vi ska få en växtförädling i toppklass. 2018 investerar vi 20 miljoner, 2019 höjs det till 30 miljoner och från 2020 hamnar det permanent på 40 miljoner, säger Sven-Erik och fortsätter:

– Det är jätteviktigt att vi jobbar med det här inför framtiden, annars har vi ingen framtid.

Effektivisera köttkontrollen

En annan helt ny satsning rör Livsmedelsverkets köttkontroll på slakterierna.

– De här kontrollerna som görs på slakterierna är viktiga för att konsumenterna ska få bra produkter. Men det är också resurskrävande, så vi vill modernisera, effektivisera, digitalisera, införa ny teknik och nya kontrollmetoder. Vi anslår 15 miljoner under tre år för att komma till rätta med den problematik som finns.

Skanna skogen

När det gäller skogsbruket satsar regeringen tolv miljoner på laserskanning.

– Det här är en jätteviktig sak för att effektivisera och utveckla skogsbruket. Det här är en permanent satsning som vi gör, säger han och fortsätter:

– Här har skogsnäringen faktiskt flaggat för att om regeringen satsar pengar ska de fördubbla. Vi satsar tolv miljoner per år och om näringen går in skulle det kunna bli 24 miljoner per år.  

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste