Prispress på spannmål

Årets spotpriser i skörd har hamnat under rejäl prispress. Svag dollar, stor rysk skörd när Ryssland överträffar Sovjetunionen och gott om spannmål i Sverige hjälper till att pressa priserna.

Utvecklingen för Lantmännens indikativa spannmålspriser under det senaste året. Inför skörden har priserna pressats ned rejält, delvis på faktorer utanför Sverige och delvis på grund av en god skörd i stora delar av landet. Suget efter mer spannmål till handeln är lågt, för tillfället får handeln den spannmål de vill ha och mer utan att behöva konkurrera om den.Grafik: Malin Strandli

Prispressen på spannmål under skörden är ingen ny företeelse, vi ser det varje år. I år känns dock fallet hårdare när prisutsikterna för 2017/2018 såg något bättre ut än för det gångna växtodlingsåret. Som vi ser i diagrammet för Lantmännens pristrender så rör sig vetepriserna ned mot kronan. Och i Lantmännens prisområde Väst noteras både foderkorn och foderhavre under kronan med 98 respektive 94 öre per kilo.

Svag dollar

Sedan slutet av juni har värdet på den amerikanska dollarn fallit gentemot andra valutor. Mot kronan har dollar försvagats från 8,78 kr/dollar till dagens 7,96 kr/dollar. Ett fall på drygt nio procent under två månader. På valutamarknaden är det en kraftig förändring och utvecklingen är likartad mellan dollar och euro.

En försvagad dollar innebär att spannmål från EU tappar i konkurrenskraft på världsmarknaden om inte prisnivån i euro sänks i samma omfattning som dollarförsvagningen. Skulle inte priserna sänkas i den omfattningen blir spannmål från EU för dyr och då minskar efterfrågan på spannmålen.

Den amerikanska dollarna har försvagats av politik, arbetsmarknadsstatistik och nu senast konflikten med Nordkorea. Enligt analytiker på SEB kan vi dock se fram emot en starkare dollar under hösten när den amerikanska riksbanken höjer räntan samtidigt som den europeiska centralbanken skickar ut budskap som håller nere euron.

Ryssland går förbi Sovjet

Ryssland ser ut att ha haft ideala odlings­förhållanden i år och går mot en rekordskörd. Ryska analytiker ser nu en total skörd av spannmål och trindsäd i Ryssland som kan nå 130 miljoner ton. Det skulle i så fall överträffa Sovjetunionens rekordskörd från 1978 på 127 miljoner ton. 

Den ryska veteskörden slår också rekord och förväntas nå 80 miljoner ton.

Enligt den ryska jordbruksmyndigheten kan exporten av spannmål under 2017/2018 nå 38 miljoner jämfört med förra årets 35,5 miljoner ton.

Den stora skörden i Ryssland uppges också skapa problem kring lagring och transport. Samt sjunkande ryska spannmålspriser, stigande lagerhyror och tal om interventionsuppköp från staten.

Mycket majs i USA

På andra sidan Atlanten förbereder sig den amerikanska marknaden för en stor majsskörd. Sommarvädret har varit gynnsammare för produktionen av både majs och sojabönor än vad marknaden räknat med. När den amerikanska jordbruksmyndigheten USDA i augusti presenterade sin prognos för avkastningen överraskade den marknaden och fick priserna att falla. Sojabönor har dock fått stöd av stark efterfrågan både i USA och Asien.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 14 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Vad får man tjäna pengar på och inte?

En sak som mer och mer har slagit mig och som gör mig uppriktigt konfunderad och bekymrad, är att det inom de gröna näringarna finns någon slags inofficiell men ändå jättetydlig åsiktskorridor, gällande vad som är ”okej” att tjäna pengar på och vad som är en ”riktig” lant- och/eller skogsbrukare. Personer som brukar sin mark på lite alternativa sätt blir ofta ifrågasatta, inte tagna på allvar och beskylls ibland för att bara hålla på med en ”hobby”. 

Kommentera