Syrad gödsel i stort test

Skånsk maskinstation kör första demospridaren i projektet. 

Här är ekipaget som körs av Bröderna Göranssons maskinstation som ska testa surgörning av stallgödsel i projektet Baltic Slurry Acidification. Foto: Erik Sindhöj

Surgörning av gödsel har man hållit på med länge i Danmark och nu ska demospridare köras på test i flera länder runt Östersjön. Projektet, Baltic Slurry Acidification, är EU-finansierat och målet är att sprida kunskap om surgörningen och dess fördelar.

Läs mer: "Spara kväve med surare gödsel på vall"

I Sverige har ett ekipage börjat rulla och det är hos Bröderna Göranssons maskinstation i Kvidinge i Skåne. De har investerat i SyreN-tekniken som nu körs på gården och hos kunder. Tre ytterligare demospridare ska placeras på vanliga gårdar i Tyskland, Lettland och Litauen. Utöver det kommer tre ekipage finnas på försöksgårdar.

Mindre ammoniak

En av fördelarna med surgörning är lägre ammoniakavgång vilket är aktuellt särskilt med tanke på EU:s takdirektiv som innebär att medlemsländerna får ett tak för hur mycket ammoniak som får släpas ut.

EU har även beslutat om ett direktiv gällande utsläpp av ammoniak, industriutsläppsdirektivet som berör gårdar med gris och fjäderfä. Surgörning finns där med som en av de bästa tillgängliga teknikerna för att åtgärda utsläppen.

Högre skörd

I Danmark surgörs 18 procent av stallgödseln och försök har legat sedan 2002. Dessa visar att ammoniakavgången minskar med 40 till 70 procent tack vare ett lägre pH. Detta innebär att mindre kväve hamnar i miljön och orsakar övergödning och försurning och mer kommer grödan tillgodo. Det har även visat sig öka spannmålsskörden med 110 till 270 kilo per hektar.

Sex godkända tekniker för surgörning finns i grannlandet. Två av dem är surgörning i stallet, två i lagringsbehållare och två i fält och ungefär 30 företag tillhandahåller dessa lösningar.

Projektet koordineras från RISE-enheten Jordbruk och Livsmedel i Sverige och kommer att pågå till 2019.

Målen är att:

  • Etablera pilot- och demoanläggningar för surgörning.
  • Göra fältförsök för att studera påverkan på skörd och mark.
  • Studera om lagstiftningen i de olika länderna kan tillåta tekniken och ta fram rekommendationer.
  • Nå ut till lantbrukare och rådgivare med fakta om möjligheterna med surgörning.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 09 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste