Nya fall av potatiskräfta

Den smittsamma potatissjukdomen har nu konstaterats på totalt fyra gårdar. 

Två nya fall av Potatiskräfta har hittats i en odling i Skåne och Värmland. Totalt rör det sig om fyra konstaterade fall. Foto: Jordbruksverket

Den 13 och 21 september anmäldes två fall av potatiskräfta i Blekinge. I början av oktober anmäldes ett nytt fall i Skåne och ett i Värmland. 

– Vi har ett bra samarbete med berörda länsstyrelser i arbetet med att begränsa och bekämpa smittan, säger Carin Bunnvik, chef på växtregelenheten på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Läs mer: Potatiskräfta i södra Sverige

Läs mer: Ännu ett fall av potatiskräfta

I och med att sjukdomen är mycket smittsam är det viktigt att odlarna vidtar speciella åtgärder för att inte sprida det vidare.

Exempel på detta är att smittad skörd ska tas om hand på ett säkert sätt. Maskiner och redskap som använts i den aktuella odlingen måste göras rena från jord innan de flyttas till en annan odlare. Det är inte heller tillåtet att fortsätta att odla potatis på samma fält där sjukdomen förekommit. Andra fält på gården är okej, om potatissorten är resistent mot den aktuella rasen av potatiskräfta.

Jordbruksverket skriver att det är i områden med stora nederbördsmängder och där sporer som legat i jorden sedan tidigare kunnat gro, som smittan blossat upp.

– Vår uppmaning till alla potatisodlare att vara extra uppmärksamma under upptagningen av potatis och rapportera in alla misstänkta fynd till oss gäller fortfarande, säger Carin Bunnvik.

Via den här länken kan du anmäla om du hittar ett misstänkt fall. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 10 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste