Spannmålsproduktionen justeras med 20 miljoner ton

Årets produktion blir näst högsta volymen någonsin, endast slagen av fjolårets rekordproduktion. 

Prognosen för den globala spannmålsproduktionen skrivs upp med 20 miljoner ton på en månad, varav huvuddelen är majs. Trots det ligger produktionsnivån fortfarande 64 miljoner ton lägre än 2016/2017. Foto: Mostphotos

I sin september prognos höjer IGC den globala spannmålsproduktionen under 2017/2018 med 20 miljoner ton till 2 069 miljoner ton. Den största delen av ökningen står majsproduktionen i USA och Argentina för när IGC justerar upp skördeprognosen för de båda länderna med 12 miljoner ton utifrån gynnsamma förutsättningar.

Sex miljoner ton mer vete

IGC:s prognos för veteproduktion 2017/2018 skruvas upp med 6 miljoner ton till 748 miljoner ton. Bakom den ökade produktionen ligger den ryska rekordskörden.

På grund av den uppjusterade prognosen har fallet för årets veteproduktion jämfört med föregående år halverats från 12 miljoner ton till 6 miljoner ton.

Samtidigt som IGC justerar upp produktionsprognosen så drar man också upp prognosen för förbrukningen av vete med 6 miljoner i septemberprognosen. Det innebär att jämfört med prognosen från augusti förblir de utgående lagren oförändrade på 248 miljoner ton.

Som en följd av den ryska rekordskörden förväntas de ryska lagren vara de största under de senaste 25 åren. Även de kinesiska vetelagren förväntas nå rekordnivåer.

Konsumtionen ökar

Trots att spannmålsproduktionen skrivs upp med 20 miljoner ton så ligger den fortfarande 64 miljoner ton lägre än fjolårets rekordproduktion.

En ökad förbrukning av spannmål till foder väger tyngre än en minskad åtgång av spannmål till livsmedel och industri, vilket innebär att prognosen för konsumtion av spannmål under 2017/2018 skrivs upp med 7 miljoner ton jämfört med förra månadens prognos. Den globala spannmålskonsumtionen slår därmed nytt rekord med en förbrukning på 2 096 miljoner ton.

Första lagerminskningen

Trots att produktionen skrivs upp mer än konsumtionen är lagernettot fortfarande negativt. De utgående spannmålslagren blir enligt prognos 28 miljoner ton lägre än fjolåret. Och det är första gången på fem år som vi har en lagerminskning globalt sett för spannmål.

Det är framförallt lagren av majs i USA och Kina som har minskat. Omläggningen av den kinesiska jordbrukspolitiken för majs börjar nu ge effekt med att minska landets stora lager samtidigt som etanolindustrin expanderar produktionen.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 11 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste