DON-halterna stiger

Den sena skörden har även andra problem som kan leda till lagringssvårigheter. 

DON halterna har stigit de senaste två veckorna, det är fortfarande vikigt att särhålla partier som kommer in. Foto: Carolina Wahlberg

De senaste två veckorna har 1 000 spannmålsprover analyserats för DON, främst havre, vid olika spannmålsmottagningar, de visar att halterna av DON har stigit kraftigt. Runt tio procent av analyserna i västra Sverige ligger över gränsen för livsmedel, i många fall till och med långt över.

Detsamma gäller övriga Sverige även om testerna som överskrider gränsen inte är lika många. Det är främst havre som visar på höga DON halter.

Totalt har 9 000 analyser för mykotoxinanalyser gjorts från årets skörd och 90 procent avser havre. Runt en procent har legat över gränsvärdet för livsmedel, vilket är bra jämfört med tidigare år.

De stigande halterna som syns de sista veckorna innebär att analysen är mycket viktig samt att särhålla partier som fortfarande kommer in. Även om DON ligger relativt lågt finns det andra problem med den sena skörden som är stora, till exempel grodda kärnor, svampangrepp, extrema vattenhalter och låga rymdvikter. Detta får branschorganisationen Foder & Spannmål att varna för kommande problem med lagring både hos lantbrukaren som spannmålshandeln.

Detta var den sista DON rapporten som Foder & Spannmål gör i år, nu återstår en sammanfattning av säsongen. 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 12 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste