Sverige vill se kortare glyfosatgodkännande

UPPDATERAD. Sverige står inte längre bakom en tioårig förlängning av tillståndet för glyfosat utan vill se en kompromiss. 

Miljöminister Karolina Skog (MP) vill att Sverige jobbar för en kompromiss att glyfosat får användas även i fortsättningen men under en kortare tid än tio år. Foto:Kristian Pohl/Regeringskansliet

I dag skulle medlemsländerna röstat om glyfosat men det blev återigen uppskjutet. Man ska dock ha genomfört en så kallad "bordsrunda" där Sverige tvärt emot tidigare budskap, ställt sig till de länder som vill se en kortare förlängning än tio år.

Blockerande minoritet

I regeringens instruktion till Sveriges representant på EU-mötet, står det att förslaget som det ska röstas om är detsamma som diskuterades vid mötet den 6 oktober, det vill säga en förlängning av glyfosattillståndet på tio år.

Nytt är att Sverige fått indikationer på att det bildats en blockerande minoritet av medelmsstater som inte kan acceptera kommissionens förslag. Mot bakgrund av det ser Sverige det som osannolikt att förslaget får en kvalificerad majoritet vid en omröstning. 

Detta mynnar ut i en handlingslinje för Sverige som innebär att Sverige ska verka för en bred kompromiss där godkännandetiden blir kortare än tio år. 

Bordsrunda

Jordbruksaktuellt har tagit del av information som visar hur de olika länderna resonerade i bordsrundan.

Länder som förespråkade ett kortare tillstånd:
Sverige, Belgien, Frankrike, Grekland, Kroatien, Italien, Luxemburg, Malta, Österrike, Slovenien.

Länder som förespråkade kommissionens förslag om tio års förlängt tillstånd:
Bulgarien, Danmark, Tjeckien, Estland, Irland, Spanien, Cypern, Litauen, Lettland, Ungern, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien, Finland och Storbritannien.

Avstod att ta ställning:
Tyskland och Portugal

"Otroligt oseriöst"

– Det är helt totalt orimligt hur regeringen har skött denna frågan. Under mina 13 år i EU parlamentet har jag aldrig sett hur man så otroligt oseriöst behandlar en så viktig fråga som man behandlar denna, säger Europaparlamentarikern, Christoffer Fjellner (M) uppenbart upprörd, till Jordbruksaktuellt.

Den andra oktober gick miljöminister Karolina Skog ut med ett pressmeddelande där hon sa att regeringen kommer att rösta för ett förlängt tillstånd för glyfosat i tio år, i meddelandet stod bland annat följande:

”Det är viktigt att respektera vetenskapliga bedömningar och att följa reglerna. Nu har EU:s expertmyndighet tittat ordentligt på detta och då lutar vi oss mot deras slutsatser.”

– För tre dagar sedan fick hon frågor om detta och sa då att hon skulle stödja kommissionens förslag om förlängt tillstånd, säger Fjellner och fortsätter:

– För 24 timmar sedan frågade jag henne om vilken linje regeringen skulle gå på och då vägrade hon att svara. Men så möts man i dag på förmiddagen av beskedet att Sverige har röstat nej! Och bidragit till att det inte finns en majoritet till förlängt tillstånd som man sagt att man skulle stödja.

Olämplig minister

Hanterandet av denna fråga får Fjellner att ifrågasätta Karolina Skogs lämplighet som minister.

– Detta kommer sannolikt att anmälas till Konstitutionsutskottet, men det hon har ställt till med här är mycket allvarligare. Det undergräver förtroendet för våra myndigheter, vetenskapen och Sverige.

Kompromiss

Regeringens linje inför nästa möte är att jobba för en kompromiss att glyfosat får användas i fortsättningen, men att förlängningen blir kortare än tio år. 

– Det värsta som kan hända är ett ickebeslut, säger Karolina Skog till TT. 

Om några veckor kommer EU-kommissionen vid ett nytt möte undersöka om det är möjligt att få igenom ett förlängt tillstånd på mellan fem och sju år.  

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 25 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Ett kliv in i EU-bubblan

Det känns som jag hamnat i Bryssel i en tid av förändring, det ska beslutas om ny CAP-reform, ny budget och om Brexit. 
Nästa år är det val till EU-parlamentet och ny EU-kommission ska tillsättas. Mycket som påverkar det svenska jordbruket och i skrivande stund, efter snart två månader av mitt internship på LRF:s Brysselkontor, har jag fortfarande svårt att förstå att jag är en del av det arbete som till så stor del påverkar mina val hemma på gårdsplanen. 

Kommentera