Ingen bättring i sikte för Lantmäteriet

Det är fortfarande alldeles för långa handläggningstider hos Lantmäteriet. Vilket särskilt drabbar jord- och skogsbrukare.

Statskontoret har på uppdrag av regeringen utvärderat Lantmäteriet och funnit att det är långt kvar innan de kan nå målet om 40 veckors handläggningstid för förrättningsärenden. Lantmäteriet uppger dock att de tror sig kunna överträffa målen till slutet av 2019. Foto: Mostphotos

Lantmäteriets långa handläggningstider har på uppdrag av regeringen utretts av Statskontoret. I snitt ligger handläggningstiden på 27 veckor för de enklaste fallen och för de svåraste ligger tiden på 169 veckor. Under merparten av handläggningen ligger ärendet dock i kö eller i väntan på en åtgärd. I stort menar Statskontoret att Lantmäteriet har långt kvar att gå innan de är i fas.

Låg prioritering

Fastighetsägare inom jord och skog hör enligt utredningen till Lantmäteriets största kritiker på grund av de långa handläggningstiderna, bland annat till följd av myndighetens prioriteringar. Ärenden inom denna sektor utgör 36 procent av Lantmäteriets avslutade ärenden sedan 2015, men de prioriteras lågt då de oftast inte har ändamål som berör infrastruktur och nya bostäder.

”Lantmäteriet uppger att uppskattningsvis 15–20 procent av samtliga ärenden får förtur nu jämfört med 50–60 procent tidigare. Tidigare prioriterade kontorens medarbetare ofta enklare ärenden och de sakägare som ”skrek högst”,” skriver Statskontoret.

Brist på lantmätare

Problem som Lantmäteriet har är bland annat att man saknar erfaren personal. De erfarna lämnar ofta för den privata sektorn vilket gör att Lantmäteriet tar in mycket oerfaren personal, det finns även brist på Lantmätare överlag.

De kommuner som har egna lantmäterimyndigheter upplever att det fungerar bättre.  Sedan 2015 har sex kommuner ansökt om att få bilda en egen myndighet, men regeringen har hittills prövat och avslagit två av ansökningarna.

I fas till 2020

De åtgärder som Lantmäteriet infört bedömer Statskontoret som nödvändiga och relevanta men det har inte varit tillräckligt inriktade på att korta ner handläggningstiderna. Inga effekter syns och under första halvåret av 2017 har handläggningstiderna faktiskt blivit längre.

Lantmäteriet bedömer att de inte kommer att klara regeringens mål om 40 veckors handläggningstid till juni 2018. De tror dock att målet kan överträffas till slutet av 2019 då de 30 åtgärder som myndigheten redovisat för regeringen är genomförda. 

Är du drabbad av detta och vill berätta mer, hör av dig till oss.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 01 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Ett kliv in i EU-bubblan

Det känns som jag hamnat i Bryssel i en tid av förändring, det ska beslutas om ny CAP-reform, ny budget och om Brexit. 
Nästa år är det val till EU-parlamentet och ny EU-kommission ska tillsättas. Mycket som påverkar det svenska jordbruket och i skrivande stund, efter snart två månader av mitt internship på LRF:s Brysselkontor, har jag fortfarande svårt att förstå att jag är en del av det arbete som till så stor del påverkar mina val hemma på gårdsplanen. 

Kommentera