Bäst i klassen är problemet

Beslutet om kemikalien glyfosats vara eller inte vara i europeiskt jordbruk känns som en evighetsföljetong. Ett stopp för användningen i EU skulle sannolikt slå hårdast mot svenskt jordbruk.

Ibland gör människan de lättaste besluten till de svåraste. OM det hade saknats underlag för beslutet så hade det varit lätt att förstå politikernas tvekan. OM de nu tycker sig sakna underlag så beror det på att de inte har läst in sig. Det håller jag inte för osannolikt. Det är i sig en skandal.

Att förbjuda användningen av glyfosat före många andra välkänt mer giftiga kemikalier är inkonsekvent och vore ett definitivt avsteg från vetenskaplig grund för beslut. Det vore mycket negativt för hela EU och trovärdigheten för EU:s institutioner. Det skickar en signal till företag och forskningsinstitut att inte satsa i Europa, för här är handläggningen godtycklig och oförutsägbar. Vilket område står därnäst i tur för politikers nonchalerande av fakta vid avgörande beslut?

Sverige har en omvittnad tradition att tolka EU:s regelverk tufft och en omvittnad tradition att snabbt och hårt implementera nya påbud, helt motsatt många EU-länder längre söderut. Det har historiskt givit svenska företag en klar konkurrensnackdel. Det finns ingen anledning att tro att ett förbud mot glyfosat skulle implementeras på annat sätt. Vi har i Sverige redan mer stränga regler för användningen av glyfosat än många andra EU-länder.

Vid ett beslut om förbud i EU är det direkt troligt att det inom unionen kommer att gå inflation i nationella undantag, utom i Sverige. Låt mig gissa att det skulle ta någonstans mellan tio år och evigheten innan ett förbud implementerats i hela EU. I Sverige skulle ett totalförbud sannolikt ha implementerats inom ett par år.

Försämrad konkurrenskraft på ytterligare ett område rimmar illa med konkurrenskraftsutredningen och livsmedelsstrategin. Våra höga energiskatter i jordbruket skulle vid ett stopp för glyfosat bli extra försvårande.

Den konventionella och ekologiska odlingen i Sverige är beroende av och har nytta av varandra. Ett vetenskapligt sett illa motiverat förbud mot glyfosat skulle sannolikt slå mot svenskt jordbruk, över hela linjen. Det finns extra många skäl för just svenska jordbrukare att gemensamt slåss mot ett stopp för glyfosat.

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Ett kliv in i EU-bubblan

Det känns som jag hamnat i Bryssel i en tid av förändring, det ska beslutas om ny CAP-reform, ny budget och om Brexit. 
Nästa år är det val till EU-parlamentet och ny EU-kommission ska tillsättas. Mycket som påverkar det svenska jordbruket och i skrivande stund, efter snart två månader av mitt internship på LRF:s Brysselkontor, har jag fortfarande svårt att förstå att jag är en del av det arbete som till så stor del påverkar mina val hemma på gårdsplanen. 

Kommentera