Skyddsområde tas bort

Inga fler fall av newcastlesjuka har upptäckts, så nu lättar restriktionerna något.

Inga fler fall av newcastlesjuka har hittats runt den drabbade gården i Östergötland. Arkivfoto: Carolina Wahlberg

Den 13 oktober konstaterades newcastlesjukan på en värphönsgård utanför Linköping i Östergötland. Konsekvenserna blev att 14 000 fjäderfä fick avlivas plus stort saneringsarbete av den drabbade gården. Skyddsområdet på tre kilometer runt gården har begränsat andra gårdar och även ett värphönskläckeri som hamnade innanför. Men i dag den 7 november tas spärren bort och istället blir det ett övervakningsområde på tio kilometer.

Särskilt tillstånd

Från att inte alls har varit tillåtet kan nu transporter av fjäderfä, andra fåglar och kläckägg som finns innanför övervakningsområdet ske. De måste dock noga kontrolleras och är bara tillåtna om det finns tillstånd från Jordbruksverket.

Leveranser av ägg för konsumtion behöver dock inte något särskilt tillstånd.

Det är fortfarande förbjudet att ha utställningar och andra sammankomster med levande fåglar inom övervakningsområdet.

Läs mer: Här kan ni se en karta över övervakningssområdet.

Bra samarbete

– Samarbetet med djurägarna och samtliga berörda har fungerat mycket bra. Vi ser inga tecken på spridning av viruset men det är som alltid mycket viktigt att alla som håller fåglar är uppmärksamma på hälsoläget i sina besättningar, och att man kontaktar veterinär vid oväntade störningar i produktionen, säger Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Newcastlesjuka är mycket smittsam för fjäderfä, men den smittar inte människor. 

Ingen vaccination

Sverige är ett av få länder i Europa som inte vaccinerar mot sjukdomen. Värphönsbranschen är emot en vaccinering, då de tycker att det bara blir kostnader och stressigt för djuren. Men kycklingbranschen är för då de förlorar mycket pengar om en gård hamnar innanför en spärr, plus att exporten av till exempel kycklingfötter helt stoppas och det är länge. 

Läs mer: Ingen vaccination mot newcastlesjuka

I Jordbruksaktuellt nummer 21 har vi fördjupat oss ännu mer i vaccineringens vara eller icke vara. Läs mer nu på onsdag.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste