Mindre vete i USA

Världens veteareal förväntas att förbli relativt oförändrad jämfört med i år. Men medan Ryssland förväntas att öka sin areal ytterligare kan USA komma att krympa sin redan låga areal ytterligare.

Enligt International Grains Council kan årets låga veteareal i USA komma att bli ännu mindre nästa år. Andra grödor som majs och durra erbjuder lantbrukarna bättre lönsamhet i odlingen. Foto:  John Deere

International Grains Council  (IGC) ser en oförändrad veteareal som ska tröskas nästa år när organisationen tar hänsyn till världen. Dock så förväntas det ske ytterligare glidningar i var den arealen odlas. Prognosen om en oförändrad veteareal är dock en lätt tillbakagång från IGC:s prognos förra månaden då man såg en mindre ökning av arealen på grund av prisbilden.

Rekordlågt i USA

USA hade i år en sådd vete­areal på 46 miljoner hektar, varav 37,6 miljoner hektar tröskades, enligt USDA (USA:s jordbruksmyndighet). Den sådda arealen är därmed den lägsta sedan 1919, och den tröskade arealen är den lägsta sedan 1890. 

På grund av avkastningen från både höst- och vårvete jämfört med andra grödor så förväntas nu de amerikanska odlarna att dra ned sin areal ytterligare till nästa år, enligt IGC.

Spannmålsmäklare uppger till nättjänsten Agrimoney att höstvete tappar hektar till både majs och durra. En sen sådd i delar av USA har inte hjälpt till att öka vetearealen. Dock så förväntas arealen med vårvetet att gå upp tack vare årets låga skörd som drivit upp priserna på vete med hög proteinhalt.

Den sammanlagda arealen av höst- och vårvete i EU förväntas av IGC att förbli relativt oförändrad jämfört med årets nivå.

De stora spannmålsländerna i forna Sovjetunionen förväntas att öka sin produktion. Speciellt Ryssland tros öka på vetehektaren ytterligare pådrivna av årets rekordskörd.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste