Hot om ASF lägger sordin på ett riktigt bra 2017

Med rekord i antalet besökare och ett lönsamt 2017 i ryggen, var stämningen på Svinekongressen i Herning i slutet av oktober på topp. Djurvälfärd har tagit ett rejält skutt uppåt på danskarnas agenda och nu pratas det både om lösa suggor i grisningsboxen och knorr på svansen.

Christian Fink Hansen är sektordirektör för Seges Svineproduktion sedan snart ett år tillbaka. Därmed har han stort inflytande över de 380 miljoner danska kronor som organisationen förfogar över. Foto: Landbrug og Fødevarer

– Vi har haft ett fantastiskt år sedan sist. Det bästa sedan 2001 faktiskt. Vi har väntat länge på lönsamhet, inledde ordförande för Seges Svineproduktion, Erik Larsen.

Det gynnsamma läget för dansk grisuppfödning härleds till stabila foderpriser och bra export, både när det gäller kött och levande smågrisar. En mer lantbruksvänlig politik den senaste tiden har dessutom bidragit med 150 kronor per sugga och mellan 20 och 24 kronor per slaktgris i ökad konkurrenskraft.

Svinekongressen i Herning 2017 satte rekord med hela 2 244 deltagare och 64 föredrag att välja mellan. 
Foto: Landbrug og Fødevarer

Neråt 2018

Frank Øland som är chefsekonom på Landbrug og Fødevarer summerade året ur ett ekonomiskt perspektiv:

– Det står bättre till med världens ekonomi, med Danmarks ekonomi och mer er ekonomi, sa han till grisföretagarna på årsmötet.

Men som ett exportberoende land skymtar ändå stora utmaningar vid horisonten, i form av exempelvis Brexit och en amerikansk president som lagt handelsavtal med EU på hyllan. Dessutom brukar en stärkt världsekonomi leda till ränteökningar.

– Vi ser det redan i USA, det lär komma hit 2019, sa Øland.

Inför 2018 spådde han sänkt lönsamhet, till någonstans strax under 2016 års nivå, som följd av en stark krona och vikande efterfrågan från Kina på europeiskt kött. Samtidigt menade han att framtidens ekonomiska tillväxt kommer att ske i Asien.

– Vi är där, men det går att utveckla, slog han fast.

ASF stort hot

Även om prissänkningar lurar runt hörnet är det ingenting jämfört med det hot som den afrikanska svinpesten (ASF) utgör för dansk, och för den delen även hela EU:s grisuppfödning.

– ASF är det största enskilda hotet mot dansk svinproduktion. 2,5 miljarder danska kronor (motsvarande nästan 3,3 miljarder svenska kronor, reds anm.) är den omedelbara kostnaden vi räknar med vid den första ASF-smittade grisen i Danmark, berättade Erik Larsen.

En riskfaktor i sammanhanget är den export av smågrisar som sker från Danmark, framförallt till Tyskland och Polen. För att förhindra att lastbilarna tar ASF med sig tillbaka har man inrättat tre tvättstationer vid gränsen. Med en export på 13,2 miljoner levande grisar 2016 tvättas där 26 000 lastbilar, till en kostnad av 16 miljoner danska kronor.

Ett annat scenario är att ASF skulle kunna komma till Danmark från Finland, Baltikum eller Ryssland, via Sverige.

– Vi är ganska oroade över den svenska vildsvinspopulationens storlek, medgav Christian Fink Hansen, som är sektordirektör för Seges Svineproduktion.

Kikar på Sverige

Att djurvälfärd kommit högt upp på agendan i grannlandet i väst råder det inget tvivel om, och förutom lösgående suggor under digivningen sneglar danskarna på att grisarna kanske till och med bör få ha svansen kvar i framtiden. I den nya statliga tregradiga djurvälfärdsmärkningen av kött krävs att grisarna har knorr.

– Vi söker hela tiden efter kunskap kring hur man kan föda upp grisar med svans. Den senaste forskningen visar att en svans som hänger ner istället för att vara formad som en knorr kan vara tecken på att svansbitning är på gång, berättade Hansen.

Kastrering är ett annat område som danskarna letar efter lösningar på.

– Vi följer svenskarnas arbete med lokalbedövning. Jag menar inte att det är den enda, bästa och slutliga lösningen, men vi vill gärna förfina och använda svenskarnas metoder, sa Hansen.

När Erik Larsen avslutningsvis deklarerade vilka strategiska insatsområden som Seges Svineproduktion avser att jobba med framöver, var det med en touch av svensk grisuppfödning.

– Lösgående suggor i grisningsboxen, intakta svansar, om möjligt sluta kastrera och att stärka dansk slaktgrisuppfödning. Det är utan tvivel detta vi ska jobba för, slog han fast.

Årets slaktgrisuppfödare 2016: Benny Jensen med resultatet 96 danska kronor per slaktgris.

Årets smågrisuppfödare 2016: Flemming Damgaard med resultatet 4 769 danska kronor per årssugga.  

Dansk grisuppfödning i jämförelse med svensk    
Antal företag med grisar 2016 Danmark Sverige
Antal slaktade grisar 2016 3 294 1 252
Värdet på exporten av griskött 2016 18,3 miljoner 2,53 miljoner
Källa: Jordbruksverket och Landbrug og Fødevarer 30 miljarder DKR 619 miljoner SEK

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Ett kliv in i EU-bubblan

Det känns som jag hamnat i Bryssel i en tid av förändring, det ska beslutas om ny CAP-reform, ny budget och om Brexit. 
Nästa år är det val till EU-parlamentet och ny EU-kommission ska tillsättas. Mycket som påverkar det svenska jordbruket och i skrivande stund, efter snart två månader av mitt internship på LRF:s Brysselkontor, har jag fortfarande svårt att förstå att jag är en del av det arbete som till så stor del påverkar mina val hemma på gårdsplanen. 

Kommentera