Ingen mer risk för Newcastle

Nu upphävs övervakningsområdet och därmed också alla särskilda restriktioner i Östergötland. 

Nu tas restriktionerna kring fågeltransporterna bort ifrån Östergötland. Foto: Carolina Wahlberg

I mitten av oktober konstaterades den smittsamma fågelsjukdomen Newcastlesjukan i en värphönsbesättning utanför Linköping. Men i och med att inga nya fall av smitta har hittats inom övervakningsområdet upphävs det nu.

– Samarbetet med djurägarna och samtliga berörda har fungerat mycket bra. Det är som alltid mycket viktigt att alla som håller fåglar är uppmärksamma på hälsoläget i sina besättningar, och att man kontaktar veterinär vid oväntade störningar i produktionen, säger Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.  

Enligt Enisa är det allra viktigaste verktyget för att skydda sina fjäderfän mot sjukdomar goda hygienrutiner. 

Tips från Jordbruksverket på förebyggande åtgärder

  • Djurägare ska vara uppmärksam och ta kontakt med veterinären om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion, förändringar i äggskalet eller nedsatt allmäntillstånd.
  • Det är viktigt att ordinarie smittskyddsrutiner (hygiengräns vid ingång/utgång till fjäderfähuset som omfattar sko- och klädbyte samt handtvätt) följs och vid behov stärks.
  • Minimera risken för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras träck.
  • Tillåt endast helt nödvändiga besök i besättningen.
  • Alla som går in i fjäderfähus ska ha rena kläder och rena skor samt tvättade händer.
  • Redskap och utrustning som används till fåglarna bör rengöras och desinfekteras regelbundet.
  • Se till att vilda fåglar inte har tillträde in till djuren via öppna dörrar, fönster eller ventilation. Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåglar till tamfjäderfä.
  • Tänk på att avstå kontakt med fjäderfä under minst 48 timmar om du har varit på utlandsresa där du haft kontakt med fjäderfä.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Vad får man tjäna pengar på och inte?

En sak som mer och mer har slagit mig och som gör mig uppriktigt konfunderad och bekymrad, är att det inom de gröna näringarna finns någon slags inofficiell men ändå jättetydlig åsiktskorridor, gällande vad som är ”okej” att tjäna pengar på och vad som är en ”riktig” lant- och/eller skogsbrukare. Personer som brukar sin mark på lite alternativa sätt blir ofta ifrågasatta, inte tagna på allvar och beskylls ibland för att bara hålla på med en ”hobby”. 

Kommentera