Newcastlesjuka i Skåne

Bara kort efter att alla spärrar släppt i Östergötland kommer nu ett nytt fall i Sverige. Denna gång i Skåne. 

Newcastlesjuka har hittats i en värphönsbesättning i Skåne. Foto: Carolina Wahlberg

Det nya fallet är en besättning med 26 000 värphöns i den skånska kommunen Vellinge. Som sig bör har nu Jordbruksverket därför infört restriktioner i området för att minimera smittan.

Den aktuella gården har tillträdesförbud, djuren kommer att avlivas och stallarna ska saneras. Jordbruksverket har även inlett en smittskyddsutredning för att ta reda på varifrån smittan kommit och om den kan ha spridits vidare.

Inga transporter

När en smitta som denna upptäcks införs ett skyddsområde med tre kilometers radie runt den aktuella gården, samt ett övervakningsområde på tio kilometers radie.

Läs mer: Karta över området med skydds- och övervakningsområde.

Följande gäller inom skyddsområdet:

 • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
 • Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
 • Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
 • Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Inom övervakningsområdet är det också förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter, samt att ha utställningar. Det är dock möjligt att söka dispens för en del transporter. Detta görs hos länsstyrelsen.

Måste anmäla

Sjukdomen lyder under epizootilagen och är anmälningspliktig. Alla som har fjäderfä och tamduvor uppmanas nu vara extra vaksamma.

Symtom hos fjäderfä och tamduvor kan variera mycket, men här kommer några tecken att hålla koll på:

 • kraftigt sänkt äggproduktion
 • ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg)
 • äggskal med pigmentförändringar.
 • nedsatt allmäntillstånd
 • ökad dödlighet (upp till 100 procent)
 • hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)
 • andningssvårigheter med eller utan hosta
 • diarré

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 27 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste