Är robotiseringen ett hot mot svenskt jordbruk?

Ända sedan den första handskäran eller konstbevattningen har jordbruket arbetat mot effektivisering i form av minskad arbetsinsats och tillhörande förenklingar av alla arbetsuppgifter.

I dag finns autonoma system som de allerstädes närvarande mjölkrobotarna, samtidigt som vi sägs stå inför nästa steg i automatiseringen - mobila robotar i jordbruket. Är detta ett hot eller en möjlighet för svenskt jordbruk?

Än så länge har svenskt jordbruk med låga räntor kunnat investera i effektiviseringar. Det har egentligen inte inneburit en konkurrensfördel, eftersom all teknik vi har tillgång till även finns i resten av världen. Fast vi har kunnat hänga med på effektiviseringarna och lyckats hålla näsan över vattnet i landet med världens högsta skatter på arbete och hårdaste regler för jordbruket.

Fast kan vi hänga med på nästa tekniksprång med autonoma jordbruksmaskiner?

Robotarna kommer främst, och särskilt initialt, bara fungera för stora lätthanterade ytor. Dessa hittar man sällan i Sverige.

Istället har Sverige formats av småbruk, och även i kulturlandskapen så syns spåren av detta alltjämt i form av alla gårdcentra, villor och andra byggnader som bryter upp. Här har vi inte samlat oss i byarna, utan spridit ut oss. För varje byggnad finns det också vägar som bryter av odlingsmarken.

Till det har vi landskapsvårdande terräng, för att inte tala om gamla stenmurar som under inga omständigheter får rubbas.

Speciellt alla vägar till tidigare lantbruk, som numera är avstyckade gårdar och bostäder blir ett problem. Till det hör också allemansrätten, som gör att vi inte kan förbjuda privatpersoner att visas inom jordbrukens odlingsområden.

Autonoma jordbruksrobotar förutsätter i någon mån att vi har kontroll över vilka som rör sig på våra marker, och därtill stora lättnavigerade sammanhängande ytor.

Slutsatsen kan bli att Sverige riskerar att slutligen bli frånkörda när ny teknik inte kommer fungera optimalt i det svenska kulturlandskapet.

 

Lars Wilderäng

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 december 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste