Danish Crowns resultat räddas av amerikansk försäljning

Den danska koncernen ökar försäljningen men gör ett sämre rörelseresultat. Vinsten lyfts dock upp på rekordnivåer tack vare försäljningen av ett amerikanskt dotterbolag. De danska grisproducenterna är inte nöjda med resultatet.

– Vi visste att räkenskapsåret 2016/2017 skulle medföra utmaningar, så med den vetskapen är jag nöjd med resultatet, även om vi har tappat terräng i förhållande till våran benchmark, säger Danish Crowns koncernchef Jais Valeur i en kommentar. Foto: Danish Crown

Danish Crown omsatte under 2016/2017 62 miljarder danska kronor (60 miljarder under föregående år) och gjorde en rekordvinst på 2 miljarder kronor (1,6 miljarder). Det finns dock problem i koncernen.

Försämrat rörelseresultat

I maj sålde Danish Crown sitt amerikanska dotterbolag Plumrose för att fokusera verksamheten på sina fyra hemmamarknader, Danmark, Sverige, Storbritannien och Polen. Försäljningen av Plumrose gav en reavinst på 526 miljoner kronor.

Ett rörelseresultat EBIT utan extraordinära intäkter/försäljningen av Plumrose landade för året på 1,9 miljarder kronor (2,2 miljarder).  Det är det lägsta rörelseresultatet på sju år.

Det finns inga räkenskaper särredovisade för Danish Crowns satsning i Sverige. Men i årsberättelsen skriver Danish Crown att det har varit en hård konkurrens om slaktdjur i Sverige men att KLS Ugglarps har klarat sig bra tack vare stärkta kundsamarbeten och ett ökat fokus på mer förädlade produkter. KLS Ugglarps har tagit över verksamheten i Charkprodukter i Billesholm samt har fortsatt integrera Dalsjöfors i koncernen med positivt resultat.

Tufft i England och Polen

Två av Danish Crowns fyra hemmamarknader har bjudit på problem under året. I Storbritannien spökar föregående års miljardtapp i försäljningen fortfarande i årets resultat. Och i Polen pressas lönsamheten av omstruktureringar i livsmedelsbranschen.

– Resultaten från Tulip Food Company och Sokolow når inte upp till förväntningarna, konstaterar  Jais Valeur, koncernchef Danish Crown. Det har tagit tid att få igenom de stigande råvarupriserna i prishöjningar på produkterna.

Missnöjda grisproducenter

– Det var ett nedslående resultat som Danish Crown visade upp,  säger Henrik Mortensen, ordförande Danske Svineproducenter.  Och pekar på att årets rörelseresultat är 250 miljoner kronor lägre än föregående år trots att omsättningen har ökat med 2 miljarder kronor.

Han konstaterar också att försäljningen av Plumrose har inneburit en extraordinär intäkt på 526 miljoner kronor och att det är bra att en del av den intäkten finansierar satsningen i Kina och en del delas ut till ägarna. Men förhållandet kunde vara annorlunda då ägarna nu får nöja sig med 250 miljoner kronor i extra utdelning.

– Det hade varit klädsammare för Danish Crown om de hade delat ut en större del än att som nu stärka sitt egenkapital med 700 miljoner kronor, konstaterar Henrik Mortensen.

Expansion i Afrika och Sydamerika

Samtidigt som Danish Crown fokuserar sin kärnverksamhet på hemmamarknaderna så expanderar dotterbolagen på helt nya marknader.

ESS-Foods är ett dotterbolag till Danish Crown som handlar med köttprodukter globalt. Nu står det klart att ESS-Foods expanderar från att enbart vara ett handelsföretag till att även börja jobba som grossist inom foodservice(storkök). Genom att köpa en majoritetsandel i sydafrikanska Overberg Food Distributors så etablerar man både en ny verksamhet inom företaget samt etablerar sig i en ny världsdel.

– Vi har de senaste åren haft en stabil försäljning till Sydafrika och har varit intresserade av att själva etablera oss på marknaden, säger Morten Holm, vd ESS-FOOD. Tanken är att Sydafrika ska bli ett brohuvud för fortsatta affärer i hela Afrika.

Ett annat av Danish Crowns dotterbolag  är DAT-Schaub som förädlar tarmar till korvskinn. På ett bräde köper nu bolaget fyra företag i Chile, Uruguay och Brasilien samt går in som huvudsaklig delägare i ett spanskt företag.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 december 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste