Försvagad krona gynnar spannmålspris

Under hösten har den svenska kronan försvagats mot euro, dollar och pund. Valutaförändringar som påverkar både intäkter och utgifter för lantbruket.

Den 21 november kostade en euro över tio kronor. Det är första gången sedan Trump tillträdde som USA:s president för drygt ett år sedan som kronan är så svag mot euron. Källa: Riksbanken

Försämrade utsikter för den svenska bostadsmarknaden har fått internationella investerare att minska sin exponering mot den svenska kronan. Om fastighetsmarknaden försvagas så är marknadens uppfattning att Riksbanken inte kommer att följa sin räntebana med räntehöjningar utan att första höjningen kommer hösten 2018 istället för redan under sommaren.

En svagare kronan under hösten har bidragit till att svenska spannmålspriser fått lite extra motståndskraft mot nedgående världsmarknadspris på spannmål. Samtidigt som den svagare kronan gör det dyrare med diesel, gödning och växtskydd.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 december 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste