Teknikcoaching för jordbrukare

För att minska gapet mellan mjukvara och hårdvara lanserar Dataväxt AB en ny coachningstjänst. Teknikcoacher ska ge en individuellt anpassad lösning efter den egna verksamhetens förutsättningar.

Dataväxt ska starta en ny coachingtjänst. Foto: Dataväxt

– Det handlar om insamling, strukturering och hantering av stora mängder data. Med nya digitala verktyg kan vi hjälpa kunderna att dra större nytta av sin data och bli effektivare beslutsfattare, säger Johan Sjöblom som ansvarar för satsningen på Dataväxt, i ett pressmeddelande.

I Dataväxts satsning ingår ett närmare samarbete med etablerade rådgivningsaktörer med stödjande aktiviteter som främjar användningen av företagets produkter och digitala verktyg.

Coachningen kommer ske via Dataväxts teknikcoacher som ger varje användare en individuellt anpassad lösning efter den egna verksamhetens förutsättningar. Teknikcoachen finns med hela vägen från planering till utförande, dokumentation och uppföljning av insatser i växtodlingen.

Tjänsten kommer finnas tillgänglig från januari 2018.

 

 

Artikeln publicerades måndag den 04 december 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Att ha foten kvar i myllan

Att lantbruket är en bransch som skiljer sig ganska mycket från de flesta andra tror jag vi kan vara ganska överens om. Lantbruket har egna krav och en egen ekonomisk situation. Faktum är att vi producerar något så viktigt som livsmedel men det som märks mest i den dagliga driften är kanske det att vädret sätter schemat och arbetets upplägg för dagen. Detta ställer vissa särkrav, krav på stresstålighet och management men framförallt att man som arbets­ledare och arbetstagare är flexibel i tanken och kan ändra sin planering när vädret slår om. 

Kommentera