Förslag om ersättning för utrotning av skadegörare

Att drabbas av potatiskräfta i sitt fält eller asiatisk långhorning i sin skog kan ge stora kostnader och produktionsbortfall. Men nu kan en ersättningsmodell vara på väg.

Fyra fall av potatiskräfta har konstaterats i Sverige 2017. Foto: Jordbruksverket

Det är ett förslag som Jordbruksverket tagit fram i ett nytt regeringsuppdrag. Ersättningen ska ge drivkraft för att en effektiv och snabb bekämpning av så kallade karantänskadegörare ska kunna ske.  

– Karantänskadegörare är växtskadegörare som normalt inte förkommer inom EU. De ska bekämpas med målet att utrotas eftersom de kan orsaka stora skador både på miljön och samhällsekonomin, säger Mari Andersson som är utredare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Läs mer: LRF: ”Vi har kämpat i över 20 år”

I Sverige har det i år förekommit fyra fall av potatiskräfta, som räknas till den här typen av skadegörare. Får du in smittan på ett fält, måste till exempel det aktuella fältet vara i karantän i 20 år.

Läs mer: Nya fall av potatiskräfta

Asiatisk långhorning, finns ännu inte i Sverige, men dock i Finland. Foto: Franck Hérard. 

När det gäller asiatisk långhorning har Sverige hittills varit förskonad. Men den har bekämpats i flera andra europeiska länder bland annat i Finland.

Läs mer: Asiatisk långhorning etablerad i Finland

Enligt Jordbruksverkets förslag ska ”ersättningen för angripna växter bli begränsad till ett halvt prisbasbelopp per växt eller kilo skörd. Ersättningen för produktionsbortfall föreslås bli begränsad till 75 procent under pågående bekämpning och i maximalt två år”.

Men för att den nya ersättningsmodellen ska kunna bli av måste det ske ändringar i den nuvarande växtskyddslagen. En lag som hittills varit väldigt restriktiv när det gäller ersättningar. Bara ett fåtal odlare har fått ersättning vid den här typen av skadegörare tidigare.

Här kan du läsa hela utredningen: http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra1722.html

Fakta: Karantänskadegörare

  • Växtskadegörare som regleras genom växtskyddslagen.
  • Exempel på karantänskadegörare är: Potatiskräfta (jordburen sjukdom som får potatisen att växa okontrollerat), asiatiska långhorningar (håll utkik efter larver och skalbaggar i lövträd och träemballage) och tallvedsnematoden (millimeterlång rundmask som kan orsaka skogsdöd)
  • Om du misstänker att du hittat en växtskadegörare måste du anmäla det till länsstyrelsen eller Jordbruksverket. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 04 december 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Att ha foten kvar i myllan

Att lantbruket är en bransch som skiljer sig ganska mycket från de flesta andra tror jag vi kan vara ganska överens om. Lantbruket har egna krav och en egen ekonomisk situation. Faktum är att vi producerar något så viktigt som livsmedel men det som märks mest i den dagliga driften är kanske det att vädret sätter schemat och arbetets upplägg för dagen. Detta ställer vissa särkrav, krav på stresstålighet och management men framförallt att man som arbets­ledare och arbetstagare är flexibel i tanken och kan ändra sin planering när vädret slår om. 

Kommentera