Harpestbakterie funnen i harkött

Genom att inte tillaga harkött tillräckligt riskerar människor insjukna i harpest. 

Även musklerna hos harar kan innehålla den bakterie som orsakar harpest. Däremot verkar brunbjörn, järv, vildsvin och rödräv i Sverige kunna bära på antikroppar mot harpestbakterien. Foto: photos. com

För första gången visar en avhandling att även harar kan innehålla den bakterie som orsakar harpest, Francisella tularensis. Sjukdomen smittar till människor och drabbade personer insjuknar ofta med akut med hög feber, huvudvärk och illamående.

Läs mer: Varning för harpest

Avhandlingen är skriven av doktorand Gete Hestvik vid Statens veterinärmedicinska anstalt  och Sveriges lantbruksuniversitet. I arbetet har hon undersökt hur olika vilda djur drabbas av harpest.  I avhandlingen kom hon fram till att brunbjörn, järv, vildsvin och rödräv i Sverige kan bära på antikroppar mot bakterien.  

Måste tillagas på rätt sätt

I studien hittades också några fältharar med kroniska förändringar i lungor och/eller njurar vilket väcker frågan huruvida fälthare i kan vara potentiell reservoar för harpestbakterien.

Att bakterien även hittades i muskulaturen hos infekterade harar innebär även en risk för smitta om man äter harkött som inte är tillagat tillräckligt.

Doktorand Gete Hestvik, SVA och SLU.  Foto: Mikael Propst/SVA.

– Min studie visar att harpesten orsakar likartade, sjukliga förändringar hos fältharar, skogsharar och två undersökta större skogsmöss. Infektionen har ett snabbt förlopp med spridning till många organ och leder till en snabb död. Att bakterien även visade sig finnas i muskulaturen hos infekterade harar innebär en risk för att människor kan smittas om de skulle äta otillräckligt tillagat harkött, säger Gete Hestvik. 

 

 

Fakta: Harpest

Harpest är en infektionssjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Den drabbar främst olika gnagare. Människan kan smittas på flera olika sätt, till exempel genom:

  • bett av en smittad mygga eller annan insekt
  • direkt beröring med ett smittat djur
  • inandning av damm, förorenat med sjuka djurs urin eller avföring
  • intag av smittat vatten.

Den är i dagsläget spridd över hela landet, men förekomsten varierar mycket från år till år. Vid utbrott av harpest insjuknar patienten ofta akut med hög feber, huvudvärk och illamående.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 december 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Att ha foten kvar i myllan

Att lantbruket är en bransch som skiljer sig ganska mycket från de flesta andra tror jag vi kan vara ganska överens om. Lantbruket har egna krav och en egen ekonomisk situation. Faktum är att vi producerar något så viktigt som livsmedel men det som märks mest i den dagliga driften är kanske det att vädret sätter schemat och arbetets upplägg för dagen. Detta ställer vissa särkrav, krav på stresstålighet och management men framförallt att man som arbets­ledare och arbetstagare är flexibel i tanken och kan ändra sin planering när vädret slår om. 

Kommentera