Samlad bransch för naturturism

Naturintresset bland turister är stort. Nu föreslås en ny inriktning på naturbruksprogrammet mot just naturturism, och som ett led i det har en ny yrkesnämnd bildats.

Personerna bakom Naturturismens yrkesnämnd. Från vänster: Attilio Jaconelli (Visita), Lars Krögerström (Sveriges Fiskevattenägareförbund), Ulf Sterler (Svenska Jägareförbundet), Jesper Broberg (Hushållningssällskapens förbund), Sivert Borup (Jägarnas riksförbund), Peter Belin (Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund), Anneli Gunnars (Naturbruksskolornas Förening), Maria Elinder (Naturbruksskolornas Förening), Anders Grahn (Sveriges Jordägareförbund), Anna Graham (Svenska Turistföreningen), Per Sonnvik (Centrum för naturvägledning på SLU) och Lollo Englund (Sveriges Fisketurismföretagare). Foto: Foto: Per Sonnvik, SLU

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att titta över ett förslag till en inriktning mot naturturism på Naturbruksprogrammet. Därför bildades nyligen Naturturismens yrkesnämnd för att näringen ska kunna hjälpa till och stötta. Den nya nämnden representerar organisationer som är knutna till näringen och nämnden ska vara ett samarbetsorgan som främjar utbildning, fortbildning och rekrytering inom naturturism.

I den nya styrelsen ingår:

  • Hushållningssällskapens förbund – Jesper Broberg (ordförande)
  • Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund – Joakim Eriksson
  • Svenska Ekoturismföreningen – Per Jiborn
  • Svenska Jägareförbundet – Ulf Sterler
  • Svenska Turistföreningen – Anna Graham
  • Sveriges Jordägareförbund – Anders Grahn
  • Sveriges Fisketurismföretagare – Lollo Englund

Yrkesnämnden har ett brett uppdrag och kommer att fungera som ett branschråd. Centrum för naturvägledning på SLU, Jägarnas Riksförbund, Naturbruksskolornas Förening, Visita och Sveriges Fiskevattenägare har deltagit i arbetet med att ta fram den nya yrkesnämnden.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 december 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste