Fler säljer tidigare

Ann Knutsson är vd på Skånegårdar AB vittnar om att fler lantbrukare säljer sina gårdar tidigare än förr. Just för att kunna njuta av pensionärslivet.

Efter ett par bra år med stigande priser på åkermark, tror Ann Knutsson vd och reg fastighetsmäklare på Skånegårdar AB att prisökningarna framöver kan komma att stanna av. Skånegårdar har kontor i Lund, Uddevalla, Jönköping och Kristianstad och är därmed verksamma i hela södra Sverige. Foto: Skånegårdar

– Jag upplever att man säljer i tidigare ålder än vad man gjort förut. I större utsträckning när pensionen närmar sig. Tidigare har det ofta varit så att man har ägt kvar gården tio till 20 år efter pensionen, säger Ann Knutsson.

Vad beror det på?

– Det har att göra med den allmänna samhällsuppfattningen. Du har haft ett arbetsintensivt liv och vill återhämta sig och ha tid att njuta av pensionen. Man värderar att ha tid att pensionera sig och inte behöva ha någon gård att ta hand om. Utan man vill ta hand om sin familj istället.

Vad ser du annars för trender?

– När det gäller efterfrågan ser vi att köparna tittar mer på att det ska vara en bra arrondering. Man vill ha det rationellt, det är väldigt viktigt. De tittar på dikningar och dräneringar, men arronderingen är starkast.

Hur har efterfrågan på jordbruksfastigheter varit under året jämfört med tidigare år?

– Det har varit en stark efterfrågan generellt sett. Markpriserna har stigit både på de lite sämre jordarna och klass tio-jordarna som är bäst. Man kan säga att priserna har stigit fem procent. Sedan varierar det självklart från område till område.

– Det har varit ett antal starka år nu när man ser till åkermarkens värdestegring. Däremot har byggnationer och bostäder inte stigit i samma utsträckning.

Hur blir det framöver?

– Det är alltid svårt att säga, men jag tror att man kan vänta sig att räntorna kommer att röra på sig lite grann. Så jag förväntar mig att prisökningen kommer att stanna av. Senast det hände var 2012, men efter 2013 har priserna stigit kontinuerligt.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 december 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Att ha foten kvar i myllan

Att lantbruket är en bransch som skiljer sig ganska mycket från de flesta andra tror jag vi kan vara ganska överens om. Lantbruket har egna krav och en egen ekonomisk situation. Faktum är att vi producerar något så viktigt som livsmedel men det som märks mest i den dagliga driften är kanske det att vädret sätter schemat och arbetets upplägg för dagen. Detta ställer vissa särkrav, krav på stresstålighet och management men framförallt att man som arbets­ledare och arbetstagare är flexibel i tanken och kan ändra sin planering när vädret slår om. 

Kommentera