Det här pratade branschen om 2017

Här kommer en liten sammanfattning av året som gått. 

Ja till livsmedelsstrategin

Efter flertalet förseningar presenterades de gemensamma målen med den nationella livsmedelsstrategin den 16 januari 2017. Efter det följde en vår av förhandlingar och den 20 juni klubbades strategin igenom. På presentationen av livsmedelsstrategin medverkade förutom landsbygdsministern, Helena Johnsson, LRF, Alarik Sandrup, Lantmännen och Tommy Ohlström, KF. Foto: Katarina Johnsson

Läs mer: Ja till livsmedelsstrategin

Glyfosat förlängs

Den 27 november, efter många turer fram och tillbaka, togs beslutet att glyfosat ska få ett förlängt godkännande. Men det blev inte så långt som förespråkarna ville, utan det blev fem år till och med 2022. En av dem som var lättad över beslutet var Sveriges Frö- och Oljeväxtodlares vd Anneli Kihlstrand: ”Det var det minst dåliga som kunde hända”. Foto: Hans Jonsson

Läs mer: ”Det var det minst dåliga som kunde hända”

Sverige inspirerar

Under 2017 blev det extremt populärt för folk inom EU att komma till Sverige och titta på både knorrar och lokalbedövning. Heja svensk gris! Foto: Carolina Wahlberg

Djursjukdomar

Fjäderfäbranschen har haft ett utmanande år med fågelinfluensa, campylobakter och newcastlesjukan. Ägg och kycklingbranschen är dock fortfarande oense om vaccineringen kring sistnämnda sjukdom. Foto: Carolina Wahlberg

Ung företagsamhet

Under året har vi lyft fram en del unga entreprenörer som inspirerar. I slutet av sommaren besökte vi Anna och Joakim Vägermark som köpte en mjölkgård 40 mil hemifrån. Texten fick stor uppmärksamhet på bland annat Facebook. Foto: Carolina Wahlberg

Läs mer: Ungt par köpte gård 40 mil hemifrån

 

Sena stöd

Utbetalningarna från Jordbruksverket fortsätter att halka efter. Vi på Jordbruksaktuellt hoppas på bättring till nästa år! Foto: Mostphotos

Bäst i EU

Svenska lantbrukare använder minst antibiotika till sina djur inom EU och anledningen är enkel - friska djur behöver inte medicineras. I mitten av oktober kom en ny rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, som redovisade försäljningen av antibiotika till lantbruksdjur under 2015. Grafik: Malin Strandli

Läs mer: Antibiotika: Sverige är bäst i klassen

”Än en gång snubblar jag på internet över rena lögner om hur svenskt jordbruk bedrivs. Felaktigheter om jordbruket sprids även i välsedda medier och får förbluffande ofta stå oemotsagda. Ska jag bry mig? Spelar det någon roll?”

Ur Stefan Ljungdahls uppmärksammade ledare ”Fake News” från 13 september 2017.

Läs mer: Fake news

Ekoeffekten fälldes

I maj 2016 stämde Svenskt Växtskydd Coop för vilseledande och otillbörlig marknadsföring i filmen ”Ekoeffekten”. 2017 kom domen och Coop blev fällda på samtliga punkter. Foto: Mostphotos

Läs mer: Coop blev fällda för Ekoeffekten

#skiljagnarnafrånvetet

Metoo-upprop från kvinnor har poppat upp i de flesta branscher, så även de gröna. Läs mer om lantbrukets kvinnors historier på sidan 22-23. Kan vi vara överens om att alla är lika mycket värda framöver?

Läs mer: Från mjölkgropen till styrelserummen och in på branschmiddagen

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 29 december 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Att ha foten kvar i myllan

Att lantbruket är en bransch som skiljer sig ganska mycket från de flesta andra tror jag vi kan vara ganska överens om. Lantbruket har egna krav och en egen ekonomisk situation. Faktum är att vi producerar något så viktigt som livsmedel men det som märks mest i den dagliga driften är kanske det att vädret sätter schemat och arbetets upplägg för dagen. Detta ställer vissa särkrav, krav på stresstålighet och management men framförallt att man som arbets­ledare och arbetstagare är flexibel i tanken och kan ändra sin planering när vädret slår om. 

Kommentera