Fortsatt låga elpriser

2017 års medelpris steg något jämfört med 2016, men ligger fortfarande på en relativt låg nivå. En nivå som enligt elbolaget Bixia kommer att hålla i sig under det kommande året.

2017 års medelpris för el beräknas hamna på cirka 30 öre per kWh, vilket är åtta procent högre än 2016 och det högsta sedan 2013, enligt elbolaget Bixias årssammanställning.

– Den främsta orsaken till den något högre prisnivån är de ökade kolpriserna. Men elpriset kunde ha blivit mycket högre om vi inte hade haft så god tillgång till vattenkraft som vi haft i år. I slutet av 2017 hade vi ett hydrologiskt överskott på 6 TWh och genomsnittet för 2017 hamnar på minus 4 TWh, 2016 var underskottet i snitt på 7 TWh, skriver Matina Rosenberg, analytiker på Bixia i ett pressmeddelande

Vindkraftsrekord

Ytterligare en faktor som bidragit till att hålla nere elpriserna är den ökade vindkraftsproduktionen. Prognosen för vindkraften i Norden ligger på 37,6 TWh vilket är 5 TWh högre än 2016.

– Att vindkraften har ökat beror dels på att det har blåst mer än 2016 och dels på att det har installerats fler vindkraftverk, säger Matina Rosenberg.

Mer el under 2018

Under 2017 har det installerats mycket mer förnybar elproduktion i Norden samtidigt som Sverige har stängt ytterligare en kärnkraftsreaktor – Oskarshamn 1.

– 2018 kommer mängden förnybart öka ytterligare, tack vare det gemensamma elcertifikatsystemet med Norge fram till 2020, där målet är 28,4 TWh. Utöver mer förnybart väntas Finland starta upp sitt nya kärnkraftverk Olkilouto 3 i slutet av året. Den totala produktionen av el väntas alltså att öka under 2018, säger Matina Rosenberg.

Efter 2019 stiger priset

Bixia spår fortsatt låga elpriser de kommande åren vilket beror på utbyggnaden av förnybar energi och att kärnkraftverket Olkilouto 3 i Finland tas i drift.

– Vi räknar med att den nordiska elmarknaden kommer att ha en förstärkt energibalans fram till 2019. Efter år 2019 kommer energibalansen att försvagas, beroende på stängningen av Ringhals 1 och 2 och ökad export av el ut från Norden, säger Matina Rosenberg. En försvagad energibalans innebär en högre prisnivå.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 02 januari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Att ha foten kvar i myllan

Att lantbruket är en bransch som skiljer sig ganska mycket från de flesta andra tror jag vi kan vara ganska överens om. Lantbruket har egna krav och en egen ekonomisk situation. Faktum är att vi producerar något så viktigt som livsmedel men det som märks mest i den dagliga driften är kanske det att vädret sätter schemat och arbetets upplägg för dagen. Detta ställer vissa särkrav, krav på stresstålighet och management men framförallt att man som arbets­ledare och arbetstagare är flexibel i tanken och kan ändra sin planering när vädret slår om. 

Kommentera