VikingGenetics stöper om och satsar på embryoteknologi

VikingGenetics satsar under 2018 på att specialisera sina produktionsenheter. För Örnsro i Skara innebär strukturförändringen att antalet tjurar på stationen kommer att öka.

Avelsbolaget VikingGenetics ägs av 25 000 mjölk- och köttproducenter i Danmark, Sverige och Finland. Organisationen identifierar embryoteknologi som ett framtida tillväxtområde och skapar nu ett kompetenscenter på området i Finland. Foto: Carolina Wahlberg

Antalet tjurar inom VikingGenetics har de sista tio åren minskat kraftigt, från 3 700 till runt 600 stycken. Orsaken är att avelsbolaget börjat tillämpa genomisk selektion, som medger ett mer effektivt avelsarbete.

Även om företaget löpande anpassat sin anläggningsstruktur efter utvecklingen, så finns det i dag en överkapacitet. För att råda bot på detta har VikingGenetics nu beslutat att skapa en ny struktur för sina produktionsenheter.

Fler tjurar

Produktion av sperma kommer att ske på Örnsro i Skara och Assentoft i Danmark. På Örnsro, där konventionell sperma kommer att tas fram, ökas antalet tjurar. Stationen i Assentoft kommer att leverera konventionell och könsseparerad sperma.

Tjurstationsverksamheten i Bovlund, Danmark och Hollola, Finland kommer att avvecklas. Hollola kommer istället att bli företagets kompetenscenter för embryoteknologi.

Höja nivån

Anki Roth som är avdelningschef för avel på Växa Sverige, menar att satsningen på embryoteknologi kommer att ge svenska lantbrukare ett lyft.

– Vi kommer att få tillgång till fler embryon efter våra allra bästa kvigor och på så sätt kunna tillvarata och höja den genetiska nivån i våra tre länder ännu snabbare, i och med detta, säger hon i en kommentar på VikingGenetics hemsida.

De finska tjurarna kommer att flyttas antingen till Sverige eller Danmark. Omstruktureringen påbörjas omedelbart och förväntas vara klart i september 2018.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 03 januari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Att ha foten kvar i myllan

Att lantbruket är en bransch som skiljer sig ganska mycket från de flesta andra tror jag vi kan vara ganska överens om. Lantbruket har egna krav och en egen ekonomisk situation. Faktum är att vi producerar något så viktigt som livsmedel men det som märks mest i den dagliga driften är kanske det att vädret sätter schemat och arbetets upplägg för dagen. Detta ställer vissa särkrav, krav på stresstålighet och management men framförallt att man som arbets­ledare och arbetstagare är flexibel i tanken och kan ändra sin planering när vädret slår om. 

Kommentera