Svenska forskare testar vaccin mot kvarka

I ett stort samarbete har forskare från SLU, Karolinska Institutet och brittiska Animal Health Trust (AHT) arbetat med att ta fram vaccin mot hästsjukdomen kvarka. 

Det nya vaccinet eliminerar risken för biverkningar enligt forskarna. Foto: Thinkstock.

Forskarna har tillsammans lyckats identifiera olika bakterieproteiner från arvsmassan hos bakterien som orsakar hästsjukdomen kvarka. Genom en rad olika tester har det visat sig att dessa bakterieproteiner är en bra grund för att ta fram ett fungerande vaccin mot kvarka.
– Nu är vi inne på industridelen av själva forskningen, där man tittar på hur man kan producera vaccinet för kommersiellt bruk så att hästägare och veterinärer kan använda det, säger Bengt Guss, professor på SLU vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap som är en av de som arbetat med vaccinet.

Tidigare biverkningar

Historiskt sett har det varit svårt att hitta en fungerande metod för att bota kvarka. En del av de vacciner man prövat tidigare har visat sig kunna ge svåra biverkningar. Bakterierna som orsakar kvarka har enligt Bengt flera system för att undgå världens immunförsvar och genom att sätta ihop flera proteiner, kan man angripa flera system på samma gång och samtidigt eliminera risken för svåra biverkningar. .
– Det har varit svårt att avgöra vad som orsakar själva sjukdomen. Vi har helt enkelt fått prova olika kombinationer för att se vad som fungerar, säger Bengt.

Lägre tillverkningskostnad

De kombinationer som varit mest lovande har satts på gennivå så att de innehåller delar från flera proteiner. Vissa av dessa vaccinkompositioner visade sig skydda över 80 procent av de smittade hästarna.  Att kombinera proteiner gör också att vaccinet blir billigare att tillverka eftersom det sänker produktionskostnaden för varje delprotein.
– Det måste vara tillräckligt billigt för att man ska ha råd att använda det när det väl börjar säljas och genom att fusera ihop proteiner kan vaccinet användas mot ett större antal proteiner, säger Bengt.  
 

Kvarka:
"Kvarka är mycket smittsam övre luftvägsinfektion som drabbar hästar. Sjukdomen förkommer globalt och antalet rapporterade utbrott i Sverige är ca100 per år att jämföra med Storbritannien där man uppskattar att det är ca 600 utbrott per år. I Sverige är utbrott av kvarka anmälningspliktigt och drabbade stall ska isoleras. Förutom lidande hos drabbade hästar orsakar utbrott av kvarka stora ekonomiska problem för hästnäringen." Källa SLU.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 12 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Att ha foten kvar i myllan

Att lantbruket är en bransch som skiljer sig ganska mycket från de flesta andra tror jag vi kan vara ganska överens om. Lantbruket har egna krav och en egen ekonomisk situation. Faktum är att vi producerar något så viktigt som livsmedel men det som märks mest i den dagliga driften är kanske det att vädret sätter schemat och arbetets upplägg för dagen. Detta ställer vissa särkrav, krav på stresstålighet och management men framförallt att man som arbets­ledare och arbetstagare är flexibel i tanken och kan ändra sin planering när vädret slår om. 

Kommentera