Afrikansk svinpest fortsätter härja i Östeuropa

Bara under maj månad har 273 fall av ASF rapporterats från länder i Östeuropa. Samtidigt har en stor svinuppfödare i Polen drabbats av smittan.

Hittills i år har över 2000 vildsvin testats positivia för afrikansk svinpest. Även en stor polsk svinuppfödning har drabbats av smittan. Foto: Thinkstock

I Ungern, där man tidigare i slutet på april i år hittade ett avlidet vildsvin som testades positivt för ASF, har nu ytterligare fyra smittade djur påträffats, detta skriver den tyska lantbrukstidningen Agrarheute.

Flest vildsvin

Hittills i år har enligt siffror från EU-kommissionen totalt 2 138 vildsvin och 30 tamgrisar testats positiva för afrikansk svinpest. Siffrorna pekar tydligt på att smittan breder ut sig snabbast bland vildsvin.

Flest nya fall av ASF i Europa hade Polen med totalt 971 fall varav fyra hos tamgrisar. Tidigare ökade smittan mest i Litauen som fortfarande har näst flest nya fall med 647 stycken.  Flest smittade tamdjur finns i Ukraina där 21 grisar rapporterats smittade.

Svinuppfödare drabbad

I Polen bekräftade dessutom det statliga veterinärinstitutet i förra veckan utbrottet av afrikansk svinpest på en stor gård som ligger cirka 200 kilometer öster om Warszawa. Gården har drygt 5 900 djur och hittills har ett tjugotal grisar smittats och två har avlidit.

Enligt det polska veterinärinstitutet är detta redan det nionde fallet av afrikansk svinpest hos tamgrisar i år. Dessutom har smittan på nytt brutit ut i ett område där man redan infört stränga restriktioner till följd av ASF. Hur djuren på den nu drabbade gården smittats är ännu oklart.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Att ha foten kvar i myllan

Att lantbruket är en bransch som skiljer sig ganska mycket från de flesta andra tror jag vi kan vara ganska överens om. Lantbruket har egna krav och en egen ekonomisk situation. Faktum är att vi producerar något så viktigt som livsmedel men det som märks mest i den dagliga driften är kanske det att vädret sätter schemat och arbetets upplägg för dagen. Detta ställer vissa särkrav, krav på stresstålighet och management men framförallt att man som arbets­ledare och arbetstagare är flexibel i tanken och kan ändra sin planering när vädret slår om. 

Kommentera