Nya fakta ska främja svensk export

Att öka den svenska livsmedelsexporten är ett mål med livsmedelsstrategin. För att nå målet har Jordbruksverket tagit fram informationsmaterial om svensk livsmedelsproduktion och mat.

I materialet som Jordbruksverket tagit fram vill man bland annat lyfta fram fördelarna med svensk djurhållning. Foto: Carolina Wahlberg.

Materialet som Jordbruksverket tagit fram för att informera om svensk mat och livsmedelsproduktion är på engelska och tillgänglig för alla som vill sprida information om svenska jordbruks- och livsmedelsprodukter.

– Svensk mat utmärker sig med många mervärden och är ett hållbart och hälsosamt val. Det är unikt att svenska ägg är garanterat fria från salmonella och att det är extremt liten risk för salmonella i svenskt kött och kyckling. Andra mervärden är att grisar har knorr och att kor får beta, det är inte en självklarhet i andra länder, säger Karin Lindow som sammanställt materialet, i ett pressmeddelande.

Flera fördelar

Med informationsmaterialet vill man lyfta fram de mervärden som finns med svenskproducerad mat. Det finns också andra fördelar med Sveriges geografiska läge som gynnar matens kvalitet. De långa ljusa sommardagarna och låga temperaturerna ökar enligt Jordbruksverket aromerna och smaken hos svenska frukt och grönsaker. Klimatet ger mindre problem med skadeinsekter vilket tillsammans med planering vid odling har lett till att Sverige är ett av länderna i EU som använder minst växtskyddsmedel.

Viktigt hjälpmedel

– Nästa steg är att vi ska låta översätta materialet till tyska och kinesiska. Vi kommer bland annat att använda informationsmaterialet på den stora konsumentmässan för livsmedel, lantbruk och trädgård, Grüne Woche i Berlin, säger Karin och får medhåll av Johan Krallis Anell, nationell exportsamordnare för livsmedelssektorn på Näringsdepartementet.

 – En ökad svensk livsmedelsproduktion är beroende av en ökad export. Materialet kommer att vara användbart i kontakt med andra länders myndigheter och för alla som jobbar aktivt för en ökad svensk livsmedelsexport, inte minst på marknader där de svenska mervärdena är relativt okända som i exempelvis Asien. Det är viktigt att föra fram fördelarna med den svenska livsmedelsproduktionen internationellt, säger han.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 07 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Ett kliv in i EU-bubblan

Det känns som jag hamnat i Bryssel i en tid av förändring, det ska beslutas om ny CAP-reform, ny budget och om Brexit. 
Nästa år är det val till EU-parlamentet och ny EU-kommission ska tillsättas. Mycket som påverkar det svenska jordbruket och i skrivande stund, efter snart två månader av mitt internship på LRF:s Brysselkontor, har jag fortfarande svårt att förstå att jag är en del av det arbete som till så stor del påverkar mina val hemma på gårdsplanen. 

Kommentera