Det senaste dygnets nyhetsrubriker

Förvirring kring köttkonsumtion

Jordbruksverket redovisar statistik för Sveriges köttkonsumtion, ett ämne som blivit allt hetare. Problemet är bara att aktörer upprepade gånger, oberoende av varandra hänvisar till statistiken på fel sätt. 

Läs mer
Bra år för Arla trots svår marknad

Sveriges mjölkbönder ligger i kölvattnet av en period med rekordlåga priser och pressad lönsamhet har fått flera hundra att lägga ned. Arla har dock ökat resultatet med över 20 procent jämfört med förra året.

Läs mer
Föreslår drygt en miljard i efterlikvid för Arlabönder

Efter ett mycket tufft år och bra resultst för Arla föreslår styrelsen en efterlikvid på drugt nio öre per kilo levererad mjölk för 2016.

Läs mer
Arla fortsätter höja priset

I mars höjs Arlas a contopris med 4,7 öre vilket ger ett mjölkpris på 344,7 öre per kilo mjölk. Ekologisk mjölk stannar på 454,1 öre per kilo. 

Läs mer
Livsmedelsstrategin, en bred och hållbar överenskommelse?

DEBATT. Efter år av väntan kom målen för en nationell livsmedelsstrategi. Mål som vi tror att de flesta av oss var väldigt nöjda med och som gav en framtidstro åt Sveriges lantbruksföretagare. I målen stod bland annat att konventionell och ekologisk produktion av livsmedel ska öka och att ökningen ska vara efterfrågedriven. 

Läs mer
Dansk plansilourtagare i mellansegment

På Milamässan i Malmö visades mestadels djur men även maskintillbehör lämpliga för djurgårdar. En av utställarna var Jonas Johansson, Cor i Centrum AB, som bland annat visade en ny storlek av Ri-Mach silouttagare, Ri-Mach Easycut 300 HD.

Läs mer
Tävlande klara för Bränslemästaren

18 lantbrukare med olika inriktning och olika förutsättningar ska tävla om att bli årets Bränslemästare vid spridning av flytgödsel. 

 

Läs mer
Är nederländsk nisch lika med svensk grisuppfödning?

Den svenska köttleverantören Norvida har tillsammans med tio nederländska grisuppfödare tagit fram ett koncept som enligt företagets utsago är ”konkurrenskraftig i jämförelse med svensk produktion”, rörande djuromsorg och antibiotikaförbrukning. Men hur lik svensk produktion är egentligen den holländska nischuppfödningen?

Läs mer

Senaste