Veckans nyheter

Filters vita lögner om svensk mjölk

I en artikel kritiserar Filter Arla för falsk marknadsföring och beskriver även den svenska mjölkproduktionen med flera faktafel. Jordbruksaktuellt och LRF Mjölk reder ut härvan av ogrundade påståenden. 

Läs mer
Högre framtidstro än på länge

Årets upplaga av Lantbruksbarometern, visar att den upplevda lönsamheten har förbättrats jämfört med förra året. Trots det tycker majoriteten av lantbrukarna att lönsamheten är dålig eller mycket dålig. 

Läs mer
Färgglada balar för tredje året

I år siktar initiativtagarna på att 300 000 färgglada balar ska pryda Sveriges fält. Varje bal du ser innebär ett bidrag från lantbruksbranschen till cancerforskningen. 

Läs mer
Ta hjälp av satellitdata

Kemikalieföretaget BASF och Europeiska rymdorganisationen (ESA) har undertecknat ett samarbetsavtal om att undersöka hur satellitdata och satellitbilder bäst kan användas inom jordbruket. Detta ska ske med hjälp av jordbrukare. 

Läs mer
Kartläggning av frökryddor i Sverige

Enligt tidigare odlingsförsök skulle en del av de frökryddor som i dag importeras, i stället kunna odlas här.  Nu ska forskare vid RISE jordbruk och livsmedel och SLU kartlägga handel och distribution av denna typ av grödor.  

Läs mer
Fler åtgärder för en ökad svensk livsmedelsproduktion

Nu har regeringen presenterat livsmedelsstrategins andra åtgärdspaket, värt 115,7 miljoner kronor. Den innehåller 13 åtgärder gällande bland annat export, växtskydd och växtförädling. 

Läs mer
Öppet brev till ministrarna för finans, landsbygd och miljö

Naturbeteskött i Sveriges ordförande Torbjörn Eriksson, riktar skarp kritik mot de sena utbetalningarna som många lantbrukare får leva med. ”Det är dags för berörda tjänstemän och politiker att ta ansvar för att tidigare missförhållanden rättas till och att berörda lantbrukare får en ursäkt!” skriver han i ett öppet brev. 

Läs mer
VIDEO - Ha en bra skithelg

En del har redan börjat sprida gödsel och för andra bjuder kanske helgens väder på fina spridningsmöjligheter. Här kommer en riktig skitfilm. Trevlig helg!

Läs mer
Utredning av slaktkontroller efter branschpåtryckning

I slutet av januari skickade tre branschföreningar in en analys av huruvida Livsmedelsverkets kontroller av slakterier är förenliga med EU:s lagstiftning. Två månader senare svarade landsbygdsministern att avgiftssystemet ska ses över. 

Läs mer
Belgiskt skandalslakteri stängs av minister

Det var i början av veckan som en djurrättsorganisation i Belgien släppte en film som visar hur en grisar avblodas utan bedövning och hur en gris sliter sig och drunknar i skållningen. Nu stänger jordbruksministern slakteriet. 

Läs mer
Mejeri går från naturgas till biogas

5 400 ton koldioxid. Så mycket minskar Skånemejerier sina utsläpp, genom att deras största mejeri i Malmö numera drivs av biogas istället för naturgas. 

Läs mer
Första pris till traktorlyft

Vinnarna av årets arbetsmiljöpris från Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK) har utsetts. Temat var ”Praktiska hjälpmedel för bättre arbetsmiljö i lantbruket”. 

Läs mer
LRF tar fram bättre underlag för omställning

Under året ska LRF ta fram ett bättre beslutsunderlag för de lantbrukare som eventuellt vill ställa om till ekologisk produktion. Det handlar om marknadsanalyser, lönsamhetskalkyler och information om andra utmaningar som kan vara aktuella. 

Läs mer
De kräver hårda tester för brasiliansk kyckling

Efter att den Brasilianska köttskandalen uppdagats kommer nu Svensk Fågels europeiska motsvarighet, Avec, med krav på att EU kommer med en strategisk plan för tester av allt kycklingkött som importeras från Brasilien. 

Läs mer
Mjölkpriset sänks

Efter flera uppgångar sänker Arla a contopriset för både konventionell och ekologisk mjölk med 1 eurocent, från och med 1 april. 

Läs mer
Lagrar tomater i aska

En lantbrukare i Burundi såg att en stor del av tomatskörden ruttnade innan han kunde sälja den. Efter flera försök att lagra tomaterna hittade han lösningen i aska.  

Läs mer
GMO kan vara lösningen på kväveupptaget

Forskare vid SLU har med hjälp av GMO lyckats ta fram en växt som kan ta upp organiskt kväve från marken trots att dess rötter inte bildar symbios med mykorrhizasvampar. Detta innebär att grödor skulle kunna modifieras för att bli effektivare kväveupptagare. 

Läs mer
Federley: EU sköter inte sitt jobb

De gemensamma EU-reglerna gällande djurvälfärd följs inte av alla länder. Det snedvrider konkurrensen och sänker trovärdigheten hos konsumenterna. Nu vill Fredrick Federley (C) se ändring och planerar en passivitetstalan mot EU-kommissionen. 

Läs mer
Vill betala mer för kött från naturbeten

Naturbetesmarker är den svenska naturtyp som har allra flest arter. För att upprätthålla dem behövs betesdjur annars växer markerna igen. En ny undersökning visar att allmänheten också är villiga att betala för tjänsten. 

Läs mer
Rekordstor slåttermaskin

Marloo Equipment LLC från Michigan i USA har utvecklat en patenterad bärare för fyra slåtteraggregat. Detta tillsammans med ett frontmonterat aggregat ger en arbetsbredd på 14,6 meter. 

Läs mer
Ministrarna backar på 3:12 reglerna

I en debattartikel på DI Debatt skriver Per Bolund och Magdalena Andersson att de inte kommer att sänka schablonbeloppet i 3:12 reglerna som styr beskattningen av fåmansföretag. Det förändrade förslaget har gått ut på remiss. 

Läs mer
Designpriser till Claas

Claas tog hem två designpriser vid iF Design Award 2017. Ett pris för Jaguar 900 samt ett pris för deras GPS-sändare RTK Field Base. 

Läs mer
Positiva ärtodlare i väst

Ett år med rekordavkastning läggs till handlingarna och nu förbereds för fullt för att ta sig an årets utmaning, att fördubbla arealen med konservärter i Västsverige. Medlemmarna i Västra Sveriges konservväxtodlarförening gör sig redo för att producera konservärter till Findus.

Läs mer
”Ursprung blir mer och mer viktigt”

Expansion av grisuppfödningen, förvärv av en livsmedelsindustri och satsning på norrländsk kycklingslakt - på Nyhléns Hugosons har de tuffa tiderna vänts, med draghjälp av konsumenternas förkärlek för lokalt och regionalt.

Läs mer
”Svenskt jordbruk behöver inte fler pålagor”

Svenskt Växtskydd är en medlemsförening som jobbar för att skapa förståelse för behovet och nyttan av växtskydd. Under lång tid har fokus legat på att få Kemikalieinspektionen (KemI) att jobba effektivare, ett arbete som har gett resultat.

Läs mer
Win-win med minskade kassationer

Den svenska kycklinguppfödningen är i världsklass. Men trots det förekommer en hel del kassationer av kycklingkroppar på svenska slakterier. Nu ska en grupp forskare undersöka varför och om det skiljer sig mellan olika slakterier.

Läs mer
Gör rätt sak vid rätt tid

Efterfrågan på ekologisk spannmål ökar, men det krävs att fler ställer om för att mätta marknaden. Kanske finns det dem som tror att det blir för svårt att odla utan kemiskt växtskydd. Men hur svårt är det egentligen?

Läs mer
Automatisk höjdjustering för minskad avdrift

Amazone kommer med ett nytt system till deras växtskyddssprutor. HeightSelect reglerar automatiskt ramphöjden till den optimala i förhållande till sprutmunstycket.

Läs mer
Tips vid hantering av växtskyddsmedel

Personer som är i kontakt med växtskyddsmedel bör ha koll på hur man skyddar sig på bästa sätt. Här kommer en liten checklista inför hantering av kemikalier. 

Läs mer

Senaste