Veckans nyheter

Fånggröda som huvudgröda

Jordbruksverket ändrar tillfälligt reglerna kring fånggrödor i och med sommarens torka.

Läs mer
Hon är ny vd för Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare

Helena Silvander har utsetts till vd för det nya tillväxtbolaget som Lantmännen, LRF och HKScan står bakom. Syftet är att bistå med kapital för tillväxt och konkurrenskraft i lantbruksföretag.

Läs mer
Rustar för kommande extremväder

En ny arbetsgrupp ska ta fram strategier och åtgärder för ett mer robust skogs- och lantbruk. Det beslutade de nordiska lantbruksministrarna under sitt möte.

Läs mer
Effektiva metoder mot rovdjursangrepp

Rep, fladdrande tyg, boskapsvaktande hundar och inhägnader kan vara effektiva åtgärder mot rovdjursangrepp. Det visar en forskningsstudie där SLU medverkat.

Läs mer
Manitou presenterar fullelektrisk prototyp

Manitou och motortillverkaren Deutz samarbetar kring den första helt eldrivna teleskoplastaren från den franska maskintillverkaren. Även en hybrid mellan el och diesel kommer att tas fram.

Läs mer
Läget i vallskörden

Den totala skörden av djurfoder ser ut att bli lite bättre än befarat. Men det är klart mindre än ett vanligt år och det finns en risk att det blir brist på foder även nästa år. Det visar en sammanställning från växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet.

Läs mer
I oktober öppnar ansökan

I nästa månad kommer Jordbruksverket att öppna upp ansökan för det nationella krisstödet som kommit till efter sommarens torka.

Läs mer
Snabbare åtgärder med krispaket

Med anledning av sommarens torka vill regeringen att pengarna snabbare ska nå lantbrukarna.

Läs mer
"Viktigt att ta del av företagens vardag"

Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin var på studiebesök på en kycklinggård och fick lära sig mer om branschen och dess förutsättningar.
 

Läs mer
26 beslut om nya växtskyddsmedel i år

Mellan januari och augusti har KemI tagit beslut i 26 ärenden om godkännande av nya växtskyddsmedel. I 23 av fallen beslutade myndigheten om bifall.

Läs mer
Staffan Danielsson (C) lämnar riksdagen

Efter att ha petats ner på listan lämnar nu Staffan Danielsson (C) från Linköping sitt uppdrag som riksdagsledamot efter 13 år.

Läs mer
63 000 hektar skog spärras till följd av ASF

Belgiska myndigheter försöker nu hindra smittspridningen till bland annat Tyskland som ligger nära den belgiska gränsen. 

Läs mer
Våra val kan göra stor skillnad

Krav startar kampanjen Hållbara Val för att visa konsumenter hur mycket deras egna val i vardagen kan påverka klimatet.

Läs mer
Valltipset istället för Vallmästare

Den årliga utmärkelsen Årets vallmästare, tar en paus. Istället lanseras Valltipset.

Läs mer
Minskad försäljning av antibiotika till djur

Två procent i minskad försäljning. Det visar en sammanställning av antibiotikaförsäljningen 2017 jämfört med 2016.

Läs mer
Mindre problem med övergödning

Läckage av kväve, fosfor och ammoniak är betydligt lägre i det svenska jordbruket än i andra jämförbara länder. Det visar en rapport från SLU.

Läs mer
Ett småländskt alternativ till importerad chark

En mil norr om Kalmar har familjen Västerslät byggt upp gårdsslakteri, förädling, butik och café, med gårdens grisar i fokus. I sommar har de även fått klart lufttorkade produkter som varit en del i ett lokalt livsmedelsprojekt. 

 

Läs mer
Här samlas VOLVO BM-veteraner

För ungefär 15 år sedan köpte Anders Johansson i Harlösa, några mil öster om Lund, sin första veterantraktor. Sedan har det, som han själv säger, bara rullat på. Idag består Ängdala Traktormuseum av omkring 180 traktorer och en mängd andra maskiner och lantbruksföremål.
– Det är ju synd att ha tomma hus, säger Anders.

 

Läs mer
Tre smarta lösningar på träbyggnadsutmaningar

Fukt, brand och skadegörare är några av utmaningarna vid byggandet av trähus. Men nya forskningsrön gör att dessa utmaningar snart kan vara ett minne blott.

 

Läs mer
Viktig naturvård men tung byråkrati

Under 2017 genomförde Världsnaturfonden WWF tillsammans med föreningen Naturbeteskött i Sverige ett projekt hos elva naturbetesbönder för att skildra deras vardag. 

 

Läs mer
Mobil mätstation för gödsel

Med den flexibla NIR-mätstationen Nutrient Measure Station från Fliegl, kan man mäta näringsinnehållet i gödsel. Detta underlättar bland annat vid uträkning av gödselmängd per hektar.  

 

Läs mer
EU försvårar forskning med lagstiftning

Forskare på Lunds Universitet anser att EU kraftigt begränsar möjligheterna att ta fram torktåligare och mer sjukdomsresistenta grödor med ”gensaxen” Crispr.

 

Läs mer
Nya regler för att korta myndigheternas handläggningstider

Sedan den 1 juli i år har en ny förvaltningslag i Sverige. Förvaltningslagen är den lag som huvudsakligen styr handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna, som kommuner och myndigheter, samt handläggningen av förvaltnings­ärenden hos domstolar. Om andra bestämmelser finns i andra lagar eller förordningar, gäller de bestämmelserna före förvaltningslagens.

 

Läs mer
Skärpta straff för brott mot djur

Den 30 augusti beslutade regeringen att utreda straffen vid brott mot djur. Syftet  är att se över om påföljderna vid brott är tillräckligt effektiva. 

 

Läs mer
”Jag vill ha personal som jobbar i många år”

På Klintebys gård utanför Klintehamn håller lantbrukaren Svante Runfeldt och hans medarbetare till. Tuffa tider ledde till att Svante för tio år sedan tog ett nytt grepp om verksamhetens struktur, något som han inte ångrat. 

 

Läs mer
Vildsvinskött kan utgöra en smittorisk

Vid både slakt och hantering av vildsvinskött bör man vara noggrann med hygienen eftersom matförgiftningsbakterier är vanliga i den svenska vildsvinsstammen.

 

Läs mer
2 500 kvadratmeter solceller på Husby Gård

På Husby Gård utanför Kvicksund satsar familjen Watz på solenergi. De har investerat i en av Sveriges största solcellsanläggningar och kommer med den nya anläggningen bli helt självförsörjande på el. 

 

Läs mer
Nativebanner - Söderberg & Haak

Drygt 43% av de svenska jordbruksföretagen ägnar sig åt någon form av kombinationsverksamhet och Mattias Olofsson och hans pappa är inget undantag. De bor på en gård, strax utanför Hörby, där det odlas spannmål och raps.

Läs mer

Senaste