Marknadsinformation

Lägsta skörden sedan 50-talet - reviderad svensk prognos

Lantmännen presenterar nu en uppdaterad uppskattning av storleken på hela den svenska skörden. Den nya prognosen pekar på en halverad skörd som förväntas få effekter på alla livsmedelspriser i Sverige.

Läs mer »

 
  1. Läser in diagram
  2. Läser in diagram
  3. Läser in diagram
  4. Läser in diagram


Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2018-11-08 227.70 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2018-11-08 16.50 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2018-11-13 207.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2018-11-12 20.65 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2018-11-08 17.43 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2018-11-13 214.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2018-11-13 234.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2018-11-13 206.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2018-11-13 228.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2018-11-13 376.50 SEK/dt Kortsiktig trend

På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris HKScan Agri 2018-11-12 14.40 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2018-11-12 15.35 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2018-11-12 8.30 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2018-11-12 298.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2018-11-12 445.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2018-11-13 2800.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2018-11-13 3250.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2018-11-13 3375.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2018-11-13 2975.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2018-11-13 23.80 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2018-11-13 24.70 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2018-11-13 2902.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2018-11-13 3350.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2018-11-15 1.37 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2018-11-15 11.61 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2018-11-15 10.26 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2018-11-15 1.07 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2018-11-15 9.07 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2018-11-13 0.11 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2018-11-13 -0.46 % Kortsiktig trendEnergi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2018-11-13 0.48 EURO/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2018-11-13 12.89 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2018-11-13 13.17 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2018-11-13 11.31 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2018-11-13 11789.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2018-11-07 240.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Holmen Skog 2018-11-07 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2018-11-07 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2018-11-07 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norrskog 2018-11-07 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2018-11-07 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2018-11-07 310.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2018-11-07 360.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2018-11-07 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2018-11-07 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2018-11-07 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2018-11-07 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2018-11-07 360.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2018-11-07 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2018-11-07 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2018-11-07 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2018-11-07 322.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2018-11-07 315.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2018-11-07 315.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2018-11-07 335.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2018-11-07 375.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Löv Norrskog 2018-11-07 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2018-11-07 650.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skogsägarna 2018-11-07 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2018-11-07 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norrskog 2018-11-07 669.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2018-11-07 635.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2018-11-07 445.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2018-11-07 256.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2018-11-07 629.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Senaste