Marknadsinformation

Svenska bönder investerar mer i maskiner

Att den egna lönsamheten upplevs som dålig hindrar inte svenska lantbrukare från att investera i maskiner. Växtodlare är mest negativa till den egna lönsamheten medan grisproducenter är mest positiva.

Läs mer »

 


Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2018-03-01 150.80 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2018-03-01 14.07 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2018-03-06 138.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2018-03-05 16.72 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2018-03-01 14.81 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2018-03-06 138.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2018-03-06 127.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2018-03-06 124.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2018-03-06 134.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2018-03-06 327.60 SEK/dt Kortsiktig trend

På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris HKScan Agri 2018-03-05 14.55 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2018-03-05 15.35 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2018-03-05 9.20 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2018-03-05 356.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2018-03-05 510.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2018-03-06 2900.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2018-03-06 3200.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2018-03-06 3325.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2018-03-06 3075.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2018-03-06 24.40 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2018-03-06 26.30 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O KLS 2018-03-06 3850.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O Scan 2018-03-06 3952.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2018-03-16 1.35 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2018-03-16 11.41 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2018-03-16 10.06 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2018-03-16 1.06 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2018-03-16 8.20 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2018-03-06 0.20 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2018-03-06 -0.62 % Kortsiktig trendEnergi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2018-03-06 0.49 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2018-03-06 10.49 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2018-03-06 11.68 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2018-03-06 10.65 SEK/l Kortsiktig trend
RME OKQ8 2018-03-06 10.49 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2018-03-06 10149.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2018-03-15 205.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Holmen Skog 2018-03-15 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2018-03-15 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2018-03-15 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norrskog 2018-03-15 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2018-03-15 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2018-03-15 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2018-03-15 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2018-03-15 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2018-03-15 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2018-03-15 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2018-03-15 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2018-03-15 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2018-03-15 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2018-03-15 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2018-03-15 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2018-03-15 262.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2018-03-15 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2018-03-15 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2018-03-15 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2018-03-15 335.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Löv Norrskog 2018-03-15 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2018-03-15 620.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skogsägarna 2018-03-15 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2018-03-15 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norrskog 2018-03-15 669.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2018-03-15 605.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2018-03-15 415.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2018-03-15 276.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2018-03-15 613.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Pappersmassa Företag Datum   Kurs  
Pappersmassa Foex 2018-03-15 7862.00 SEK/ton Kortsiktig trend

Senaste