Marknadsinformation

Arla sänker pris för de utan eko-foder

Arla Foods behåller priset på mjölk oförändrat på 3,44 kr/kg och för ekologisk mjölk på 4,14 kr/kg. Dock så införs nu ett avdrag för de ekologiska producenter som nyttjar möjligheten till dispens för att använda konventionellt grovfoder.

Läs mer »

 


Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2018-07-05 175.60 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2018-09-13 16.87 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2018-09-18 206.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2018-09-03 20.92 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2018-09-13 18.25 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2018-09-18 215.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2018-09-18 229.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2018-09-18 205.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2018-09-18 211.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2018-09-18 361.60 SEK/dt Kortsiktig trend

På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris KLS Ugglarps 2018-09-17 15.35 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris HKScan Agri 2018-09-17 14.15 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2018-09-17 8.70 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2018-09-17 315.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2018-09-17 450.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2018-09-18 2800.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2018-09-18 3250.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2018-09-18 3375.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2018-09-18 2975.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2018-09-18 23.80 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2018-09-18 24.70 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2018-09-18 3402.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2018-09-18 3750.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2018-09-21 1.38 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2018-09-21 11.50 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2018-09-21 10.33 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2018-09-21 1.08 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2018-09-21 8.79 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2018-09-18 0.06 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2018-09-18 -0.52 % Kortsiktig trendEnergi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2018-09-18 0.50 EURO/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2018-09-18 13.33 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2018-09-18 13.12 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2018-09-18 10.76 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2018-09-04 11789.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2018-09-13 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Holmen Skog 2018-09-13 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2018-09-13 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2018-09-13 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norrskog 2018-09-13 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2018-09-13 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2018-09-13 310.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2018-09-13 360.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2018-09-13 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2018-09-13 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2018-09-13 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2018-09-13 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2018-09-13 360.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2018-09-13 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2018-09-13 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2018-09-13 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2018-09-13 322.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2018-09-13 315.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2018-09-13 315.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2018-09-13 335.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2018-09-13 375.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Löv Norrskog 2018-09-13 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2018-09-13 650.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skogsägarna 2018-09-13 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2018-09-13 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norrskog 2018-09-13 669.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2018-09-13 635.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2018-09-13 445.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2018-09-13 256.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2018-09-13 629.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Senaste