Marknadsinformation

Maltkorn och bönor vinnare i pool 1

Lantmännens priser pool 1 2017 innebär att betalning för kvarnvete ligger något högre än förra året, betalningen för fodervete stiger lite mer. Samtidigt står priset på raps för den största nedgången med minus fyra procent.

Läs mer »

 


Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2017-12-07 147.60 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2017-11-30 13.84 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2017-12-12 128.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2017-12-11 16.09 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2017-11-30 15.01 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2017-12-12 130.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2017-12-12 122.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2017-12-12 131.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2017-12-12 154.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2017-12-12 336.40 SEK/dt Kortsiktig trend

På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris KLS Ugglarps 2017-12-11 16.10 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2017-12-11 9.60 DKK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris HKScan Agri 2017-12-11 15.50 SEK/kg Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2017-12-11 550.00 SEK/gris Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2017-12-11 367.00 DKK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2017-12-12 3050.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2017-12-12 3200.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2017-12-12 3325.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2017-12-12 3225.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2017-12-12 24.40 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2017-12-12 26.30 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O KLS 2017-12-12 2900.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O Scan 2017-12-12 2752.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2017-12-13 1.33 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2017-12-13 11.29 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2017-12-13 9.92 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2017-12-13 1.01 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2017-12-13 8.44 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2017-12-12 -0.25 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2017-12-12 -0.70 % Kortsiktig trendEnergi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2017-12-12 0.33 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2017-12-12 10.49 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2017-12-12 11.64 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2017-12-12 11.17 SEK/l Kortsiktig trend
RME OKQ8 2017-12-12 10.49 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2017-12-12 10280.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2017-12-08 205.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Holmen Skog 2017-12-08 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2017-12-08 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2017-12-08 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norrskog 2017-12-08 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2017-12-08 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2017-12-08 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2017-12-08 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2017-12-08 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2017-12-08 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2017-12-08 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2017-12-08 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2017-12-08 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2017-12-08 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2017-12-08 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2017-12-08 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2017-12-08 262.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2017-12-08 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2017-12-08 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2017-12-08 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2017-12-08 335.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Löv Norrskog 2017-12-08 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2017-12-08 620.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skogsägarna 2017-12-08 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2017-12-08 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norrskog 2017-12-08 669.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2017-12-08 605.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2017-12-08 430.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2017-12-08 272.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2017-12-08 615.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Pappersmassa Företag Datum   Kurs  
Pappersmassa Foex 2017-12-08 7606.00 SEK/ton Kortsiktig trend

Senaste