Marknadsinformation

Nytt rekordår för Lantmännen

UPPDATERAD. Lantmännen gör en vinst på 1,5 miljarder kronor för helåret 2016, med största vinstlyftet inom lantbruksverksamheten. Rekordresultatet ger utrymme för den högsta utdelningen i Lantmännens historia. Trots hög utdelning stärker föreningen både sin soliditet och ökar det kollektiva kapitalet.

Läs mer »

 


Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2017-02-16 157.50 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2017-02-16 14.26 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2017-02-15 136.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2017-02-20 17.93 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2017-02-09 14.74 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2017-02-15 140.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2017-02-15 132.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2017-02-15 126.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2017-02-15 135.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2017-02-15 376.00 SEK/dt Kortsiktig trend

På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris HKScan Agri 2017-02-20 14.80 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2017-02-20 15.70 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2017-02-20 10.00 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2017-02-20 540.00 SEK/gris Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2017-02-20 378.00 DKK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2017-02-21 3300.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2017-02-21 3400.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2017-02-21 3525.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2017-02-21 3450.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2017-02-21 23.25 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2017-02-21 24.50 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2017-02-21 3552.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2017-02-21 3350.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2017-02-21 1.27 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2017-02-21 11.17 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2017-02-21 9.47 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2017-02-21 1.08 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2017-02-21 8.98 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2017-02-21 -0.04 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2017-02-21 -0.52 % Kortsiktig trendEnergi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2017-02-21 0.29 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2017-02-21 10.49 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2017-02-21 11.40 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2017-02-21 12.22 SEK/l Kortsiktig trend
RME OKQ8 2017-02-21 10.49 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2017-02-21 10000.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Holmen Skog 2017-02-16 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Mellanskog 2017-02-16 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2017-02-16 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2017-02-16 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2017-02-16 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2017-02-16 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2017-02-16 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2017-02-16 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2017-02-16 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2017-02-16 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2017-02-16 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2017-02-16 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2017-02-16 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2017-02-16 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2017-02-16 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2017-02-16 265.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2017-02-16 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2017-02-16 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2017-02-16 262.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2017-02-16 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Norra Skogsägarna 2017-02-16 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2017-02-16 595.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2017-02-16 610.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2017-02-16 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2017-02-16 393.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2017-02-16 243.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2017-02-16 600.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Pappersmassa Företag Datum   Kurs  
Pappersmassa Foex 2017-02-16 7347.00 SEK/ton Kortsiktig trend

Senaste