När staten övergivit allemansrätten ska den sluta gälla

Svenska staten har slutat bry sig om att allemansrättens skyldigheter att hänsyn och varsamhet ska gälla, men upprätthåller förstås rättigheterna att få inkräkta på andra personers egendom och missbruka denna. Fast när staten inte gör sin del och struntar i brott mot hänsyn och varsamhet, så bör även markägarens skyldigheter upphöra. Kort sagt är det dags att på egen hand upphäva allemansrätten.

Kommentera 0 kommentarer

Ett hållbart samhälle

Visionen om det hållbara samhället är vida utbredd i Sverige. Att vi behöver nå dit är konsensus. Hur vi bäst når dit råder det däremot delade meningar om. Dessvärre tycks den nuvarande politiska inriktningen vara att frågan i första hand ska lösas med politiska pekpinnar, begränsningar och förbud, vilket kraftigt lär försvåra möjligheten till framgång. Att se allmänhet, civilsamhälle och näringsliv som hinder snarare än nyckelspelare i ansträngningen att förbättra samhället lär knappast leda till något konstruktivt.

Kommentera 0 kommentarer

Senaste