Vilken roll spelar kreativitet för lantbrukets utveckling?

När lantbrukaren Karola Reuterström föreläste under ”Smart Farming” som arrangerades av Agro Sörmland 2017 reflekterade hon över produktivitetsutvecklingen inom lantbruket sedan 40-talet. Hon visade ett diagram som jämförde lantbruket med byggbranschen och industrin. Bygg låg i botten, industrin låg emellan och lantbruket var – just det: bäst. Diagrammet hade publicerats av The Economist och underlaget kom från konsultföretaget McKinsey. 

Kommentera 0 kommentarer

Omöjligt är inget alternativ

Jag har aldrig orkat prata om vad som är omöjligt och vad som ”inte går”. Ordet ”omöjligt” är för mig precis lika intressant som ordet ”skattedeklaration”. Istället för att fråga ”är det möjligt?” ställer jag hellre frågan ”hur gör vi?”. Hur är intressant. Det leder någonstans. Omöjligt leder antingen bakåt eller ingenstans alls. Den här inställningen kan tyckas var naiv och det är den nog också. Men det finns mycket här i livet som jag aldrig skulle ha gjort om jag vetat i förväg hur mycket arbete det skulle innebära. 

Kommentera 0 kommentarer

Senaste