Lantmännen slår skeptikerna på fingrarna

LEDARE. Lantmännens bokslut för 2016 är glädjande läsning för Sveriges lantbrukare och livsmedelsindustrin. Vinsten uppgick till 1,5 miljarder kronor. Den snabba utvecklingen mot att en större andel av varorna i butik, men även i grossistled och till storhushåll, säljs under handelsföretagens egna varumärken (EMV), har av många tolkats som att leverantörerna får en så svag ställning att de inte kommer att ges utrymme att tjäna pengar. Trots detta är det Division Livsmedel som är Lantmännens främsta vinstmotor. Det går att tjäna pengar i livsmedelsindustrin, trots alla farhågor om handelns starka ställning. 

Kommentera 0 kommentarer

Regeringen har fel fokus i livsmedelspolitiken

DEBATT. För att stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan är det enskilt viktigaste att sänka kostnaderna som är högre i Sverige än i jämförbara konkurrentländer. Det enda sättet att stoppa regeringens skattechock är genom att försöka få majoritet i riksdagen för en bättre budget. Vi vill därför se en gemensam alliansbudget så snart som möjligt, skriver Jonas Jacobsson Gjörtler (M) här i en debattartikel. 

Kommentera 0 kommentarer

Mer svensk mat på tallriken i våra skolor

DEBATT. Sverige behöver reformer för att få mer mat som är producerad i Sverige på tallrikarna i skolor, äldreboenden och sjukhus. En stor del av den offentligt upphandlade maten runt om i landet produceras utomlands under betydligt sämre villkor jämfört med den svenska matproduktionen. Svenska bönder riskerar polisanmälan och hårda straff om de skulle producera mat på det sättet. Ändå tillåts kommuner och landsting inhandla sådan mat till barn, sjuka och äldre i Sverige.

Kommentera 0 kommentarer

Senaste