SD: Självförsörjningsgraden för livsmedel måste öka

DEBATT. Regeringen har till slut, efter två års väntan, lagt fram en proposition kring en nationell livsmedelsstrategi för Sverige. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht gör ett stort nummer av den miljard som avsatts för strategin, medel som via landsbygdsprogrammet till stor del skulle ha gått till landsbygden i alla fall. Utfallet är extremt magert utifrån regeringens egen utsaga att det nu går så bra för Sverige.

Kommentera 0 kommentarer

Avskaffa den gnälliga bonden!

Svenskt lantbruk mår bra. Flera verksamhetsgrenar har god lönsamhet. Svenska produkter har gott förtroende hos konsumenten. Världens bästa djurskydd och en återhållsam antibiotikapolicy har gett resultat. Kloka beslut gällande djurhållning och växtodling som tagits under det senaste halvseklet har förskonat Sverige från livsmedels- och miljöskandaler. Sveriges lantbrukare driver lönsamma och framgångsrika företag och industriverksamheter. Nu är det rätt läge att med stolthet och framtidstro berätta om svenskt lantbruk.

Kommentera 0 kommentarer

Senaste