Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera

Kräv att våra myndigheter samordnar sig!

Det finns en riktigt bra digital myndighetstjänst som underlättar för företagare. Jag tänker på verksamt.se. På ett föredömligt sätt har tjänster från Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket samlats i en tjänst. Regelbördan för lantbruksföretagare blir allt tyngre och det blir allt fler myndigheter att rapportera till. Myndighetsutövningen behöver inte vara såhär svåröverblickad och demotiverande.

Kommentera
Fler nyheter i nyhetsarkivet »