Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Nolltolerans mot överimplementering av EU-regler

ETS2, det är nästa miljöpålaga du förväntas beakta i planering av din verksamhet som lantbrukare. EU har beslutat att systemet med utsläppshandel ska utvidgas till att gälla fler branscher. EU kräver inte att jord- och skogsbruket omfattas, men det har regeringen ändå beslutat sig för. Utan att konkretisera hur de svenska lantbrukarna ska kompenseras för denna konkurrenskraftsförsämring jämfört med europeiska kollegor. Det är oacceptabelt.

 

Fler nyheter i nyhetsarkivet »