Är du Jordbruksverkets nya rådgivare inom växtskydd?

Sista ansökningsdag: 2019-04-24

Jordbruksverket är en expertmyndighet där du tillsammans med 1 500 kollegor får arbeta med frågor som handlar om att skapa en långsiktigt hållbar svensk matproduktion. Vårt uppdrag omfattar växt- och djurskydd, smittskydd, frågor kring hållbar utveckling samt att arbeta för ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet.

Som rådgivare hos oss kommer du att lyfta fram alternativa eller förebyggande metoder till kemiska växtskyddsmedel och föra ut kunskaper från forsknings- och utvecklingsverksamhet. Du ska därför vara bra på att balansera din kompetens med en helhetssyn på odling, ekonomi och miljöfrågor.

Du kommer att ingå i ett team på växtskyddscentralen i Alnarp som består av tre erfarna rådgivare. I samma team ingår dessutom en rådgivare från Kalmar och säsongsanställda april-oktober.

Under växtsäsongen ger du råd om bekämpningsstrategier till rådgivare på veckovisa möten. Underlag för råden får du bland annat genom att följa utvecklingen av skadegörare i jordbruksgrödor i Växtskyddscentralens prognos- och varningsrundor samt olika inventeringar. En annan viktig del är att följa resultat från fältförsök samt forskning och utveckling inom växtskyddsområdet.  


E-post: thorsten.pedersen@jordbruksverket.se
Företagets hemsidaFörsökstekniker vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Röbäcksdalens Forskningsstation, Umeå söker försökstekniker inom växtodling med inriktning mot fält och maskin.
Införd: 2019-04-02
Sista ansökningsdag: 2019-04-23


Engagerad lantbrukssäljare

Ragn-Sells Agro söker en säljare till Västerås eller Örebro.
Införd: 2019-03-28
Sista ansökningsdag: 2019-05-10


Driftsansvarig chef sökes till Blombergs Säteri

Driftsansvarig chef för Blombergs Säteris köttdjursproduktion sökes
Införd: 2019-03-25
Sista ansökningsdag:


Är du Jordbruksverkets nya rådgivare inom växtskydd?

Som rådgivare på växtskyddscentralen i Alnarp har du en flexibel och varierande tjänst där du ger råd om integrerat växtskydd.
Införd: 2019-03-22
Sista ansökningsdag: 2019-04-24

 

Senaste

Jordbruk är mer än förenklade val

Vi producerar ägg hemma på gården. Vi har 14 höns. Eller, det är inte riktigt sant, för ganska många av dem är ju tuppar. Och fyra av dem är faktiskt ankor om man nu skall vara lite petig. Ankor är som höns men värper lite sämre, och äter lite mer. Det känns fantastiskt bra att gå ut och plocka egna ägg till frukost. Eller att föda upp dem på matrester. Jag tror att våra höns har det ganska bra. Men efter några år som äggproducent kan jag också se några svagheter med den småskaliga produktionsinriktningen vi valt.

Kommentera