Skördepriser KLF 2019

Den regnfattiga våren gjorde KLF nervösa för att vädret från 2018 skulle upprepa sig. Men regnet kom och gjorde det möjligt för KLFmed ny rekordinvägning nästan 180 000 ton spannmål och oljeväxter.

Enligt KLF har årets spannmålsmarknad präglats av stor skörd i hela EU och Ryssland men samtidigt har vädret varit mindre gynnsamt på andra håll i världen. Trots allt har det varit en god efterfrågan på spannmål från EU med en stor export till tredje land av vete, där även KLF varit delaktig.

Maltkorns marknaden har varit trögare med god tillgång och fallande priser som följd. KLF upplever dock kvalitetsproblem på det maltkorn som skördades efter regnet, något som påverkat grobarheten negativt. Detta har beaktats i prissättningen.

Marknaden på raps har varit stark i kraft av låga skördar i stora delar av världen. Samtidigt har efterfrågan varit god och detta ger det högsta rapspriset på många år.

Tvärt emot har det på KRAV marknaden, där en allt större omställd areal har lagt press på marknaden samtidigt som konsumtionsökningen avtar. Detta ger något lägre priser jämfört med tidigare år.

 

Slutpriser skörd 2019 (kr/100 kg)

 

Brödvete 138
Fodervete 133
Vårvete 148
Maltkorn Irina/Planet 145
Foderkorn 125
Råg 123
Grynhavre 152
Foderhavre 125
Rågvete 126
Foderärtor 190
Åkerböna 170
Oljeväxter 365

KLF:s skördepriser 2019, inklusive kontraktstillägg - Efterlikvid tillkommer

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 02 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste